Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 19) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Πρόδρομος Προδρόμου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Μάριος Μαυρίδης Χρίστος Μέσης
Μαρία Κυριακού Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Δημήτρης Συλλούρης
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων και ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην εν λόγω συνεδρία των επιτροπών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, η εκποίησή του προς ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους που συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων του πωλητή να αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας η δυνατότητα εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου σύμφωνα με τα πιο πάνω έχει ανασταλεί μέχρι τη 10η Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται ειδικότερα η παράταση της αναστολής εκποίησης που ισχύει αναφορικά με ανάλογες περιπτώσεις βεβαρημένων ενυπόθηκων ακινήτων για περαιτέρω χρονικό διάστημα, αφού μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η συνολική ρύθμιση του όλου θέματος και η ψήφιση ολοκληρωμένης νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, η προτεινόμενη αναστολή κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για ενδελεχή εξέταση από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία για τη συνολική ρύθμιση του όλου θέματος.

Σημειώνεται ότι οι επιτροπές κατά την πρώτη συνεδρία τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2015, συζήτησαν παράλληλα με την υπό αναφορά πρόταση νόμου και το εν λόγω νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υπό προϋποθέσεις θα μπορεί να προβαίνει σε απαλλαγή ή/και εξάλειψη ή/και μεταφορά ή/και ακύρωση υποθήκης ή/και εμπράγματου βάρους ή/και απαγόρευσης που βαρύνει ακίνητο ή μέρος αυτού, με σκοπό να καθίσταται δυνατή η μεταβίβασή του επ’ ονόματι του αγοραστή. Ωστόσο, οι επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους από τις ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν κατά την εν λόγω συνεδρία, αποφάσισαν όπως αυτό προωθηθεί για ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2015».

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων