Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά,  πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου

Χριστάκης Τζιοβάνης          Γιώργος Βαρνάβα

Κυριάκος Χατζηγιάννης      Νίκος Κουτσού

Ευγένιος Χαμπουλλάς        Ζαχαρίας Κουλίας

Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια την επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2015. Σημειώνεται ότι της κατάθεσης της πρότασης νόμου προηγήθηκε η αυτεπάγγελτη εξέταση θέματος που ενέγραψε η επιτροπή με τίτλο «Ο τρόπος επιλογής των εκπαιδευτικών που διορίζονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ριζοκαρπάσου». Το θέμα αυτό εξετάστηκε από την επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Θεμάτων, της Σχολικής Εφορείας Ριζοκαρπάσου και του Συνδέσμου Γονέων Καρπασίας.

Ως αποτέλεσμα της αυτεπάγγελτης εξέτασης του πιο πάνω θέματος, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση από την επιτροπή της υπό αναφορά πρότασης νόμου για τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε τα τέκνα, οι σύζυγοι, οι σύζυγοι τέκνων και τα εγγόνια εγκλωβισμένων οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό ή έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία να δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να διοριστούν κατά προτεραιότητα έναντι άλλων εκπαιδευτικών, για να υπηρετήσουν στα σχολεία των κατεχομένων χωριών της Αγίας Τριάδας και του Ριζοκαρπάσου, με βάση προκαθορισμένη σειρά δικαιούχων προσώπων.

Στόχος της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η θεσμοθέτηση ενός πιο ορθολογικού συστήματος ικανοποίησης των αναγκών των σχολείων που λειτουργούν στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα εν λόγω εκπαιδευτήρια.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύει μέχρι τον τερματισμό της έκρυθμης κατάστασης που προκλήθηκε από την τουρκική εισβολή και τη συνεπεία αυτής κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί πρέπει να προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας. Θα λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας τους και για το διορισμό θα προηγούνται τα τέκνα και θα ακολουθούν οι σύζυγοι τέκνων εγκλωβισμένων και τα εγγόνια εγκλωβισμένων.

2. Εάν δεν καθίσταται δυνατός ο διορισμός προσώπων από την πιο πάνω κατηγορία, δικαιούχοι θα είναι υποψήφιοι για διορισμό στην εκπαίδευση βάσει πινάκων διοριστέων οι οποίοι διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας με βάση προκαθορισμένη σειρά προτεραιότητας και οι οποίοι θα συνάπτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό συμβόλαιο.

3. Εάν οι εκάστοτε ανάγκες δεν καλύπτονται από πρόσωπα που προέρχονται από τις πιο πάνω κατηγορίες, τότε μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που διαμένει στις ελεύθερες περιοχές θα μπορεί να διοριστεί με βάση προκαθορισμένη σειρά προτεραιότητας.

4. Σε περίπτωση που οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δε συμπληρώνονται με βάση τα πιο πάνω κριτήρια και την καθοριζόμενη για κάθε κατηγορία σειρά προτεραιότητας, τότε θα διορίζονται άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

5. Ο διορισμός εκπαιδευτικών λειτουργών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα γίνεται λαμβανομένης υπόψη της αξιολόγησης αυτών, η οποία διενεργείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων