Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2015. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), εκπρόσωποι των Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού, των Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λάρνακας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΑΛΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €41.100.000 και η διάθεσή τους από το ταμείο της ΑΛΚ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη διάθεση των εργασιών των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας σε ιδιώτες διαχειριστές, για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2015 δεν ήταν επαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πρόσθετες πιστώσεις απαιτούνται για τα ακόλουθα:

1. Σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης υπαλλήλων ΑΛΚ (€10.000.000).

2. Έξοδα λειτουργίας/διαχείρισης ΣΑΛΑ (€3.000.000).

3. Αποζημίωση αδειούχων αχθοφόρων Λεμεσού από αποθεματικά ΑΛΚ (€20.000.000).

4. Αποζημίωση υπαλλήλων ΣΑΛΑ Λεμεσού από ΑΛΚ (€1.000.000).

5. Αποζημίωση ΣΑΛΑ Λάρνακας από ΑΛΚ (€3.600.000).

6. Αποζημίωση ΣΑΛΑ Λεμεσού από κερδοφορία χρονιάς (€3.500.000).

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανέφερε ότι ποσό ύψους €31.1 εκατομ. από το συνολικό κονδύλι αφορά αποζημιώσεις που θα παραχωρηθούν στους αδειούχους αχθοφόρους Λεμεσού και Λάρνακας, ενώ ποσό ύψους €10 εκατομ. αφορά στο εκτιμώμενο κόστος του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης του πλεονάζοντος προσωπικού της ΑΛΚ που θα προκύψει από την ανάθεση των εργασιών των δύο λιμανιών σε ιδιώτες διαχειριστές.

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της ΑΛΚ ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΑΛΚ συμφωνεί με το υπό αναφορά νομοσχέδιο και ότι η διάθεση του σχετικού κονδυλίου που προβλέπεται στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό δε δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της ΑΛΚ.

Οι εκπρόσωποι των Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού και Λάρνακας, παρότι εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο καταβολής μέρους του συνολικού κονδυλίου, εντούτοις δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, οι οργανώσεις διατηρούν ως θέση αρχής τη διαφωνία τους με την ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών και ειδικότερα των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας και ως εκ τούτου διαφωνούν με το νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι της ΣΥΑΛΚ, χωρίς να διαφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό κονδυλίου και διατύπωσαν την ανησυχία τους ως προς τη μελλοντική ρευστότητα της ΑΛΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων