Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2009 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2015. Στη συνεδρία παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2009 με στόχο τη διόρθωση της επεξήγησης έναντι του εδαφίου 20 Βοηθοί Πρώτοι Λειτουργοί Ευημερίας (Κλίμακα Α12), ώστε η επέκταση της μισθολογικής κλίμακας να καλύψει υπηρετούσα στην υπό αναφορά θέση λειτουργό κατά τη δεδομένη στιγμή.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Νόμος αρ. 53(ΙΙ)/2009] περιλήφθηκαν ρυθμίσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων και την κατάργηση υφισταμένων, καθώς και την ένθεση σημείωσης και τη διαγραφή του υφιστάμενου διπλού σταυρού (++) σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν υλοποίηση απόφασης που λήφθηκε στη συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2008, και απορρέουν από τη Μελέτη Διαχωρισμού Διαζευκτικών Προσόντων, η οποία διεξήχθη για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφορικά με τη δομή των θέσεων Λειτουργού Ευημερίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τα πορίσματα της πιο πάνω μελέτης είχαν συμφωνηθεί τα ακόλουθα:

1. Οι κάτοχοι των θέσεων στη δομή θέσεων Λειτουργού Ευημερίας οι οποίοι κατά την 11η Ιουνίου 2008 είχαν πανεπιστημιακό δίπλωμα σε θέμα που προβλέπεται στα σχέδια υπηρεσίας του Λειτουργού Ευημερίας και του Λειτουργού Ερευνών και Ανάπτυξης (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική Εργασία, Νομικά, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά) μετονομάζονται και μεταφέρονται σε νέα εδάφια του ίδιου κεφαλαίου.

2. Οι υπόλοιποι υπηρετούντες, οι οποίοι δεν έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα στα προαναφερόμενα θέματα, θα παραμείνουν και θα ανελιχθούν στην υφιστάμενη δομή θέσεων Λειτουργού Ευημερίας. Παράλληλα, οι θέσεις στο επίπεδο εισδοχής θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++) και με την κένωσή τους θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με ίσο αριθμό θέσεων στο επίπεδο εισδοχής της νέας αναβαθμισμένης δομής θέσεων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι θέσεις στα ανελικτικά επίπεδα θα σημειωθούν με διπλό σταυρό (++), όταν δε θα υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή σε αυτές.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις πιο πάνω ρυθμίσεις μεταξύ άλλων γινόταν πρόνοια σύμφωνα με την οποία οι προαχθέντες στη θέση Βοηθού Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας (Κλίμακα Α12) θα ανελίσσονται μισθολογικά μέχρι το ποσό των €48.253. Εκ παραδρομής όμως η ρύθμιση αυτή δεν κάλυψε υπηρετούσα κατά τη δεδομένη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση υπάλληλο.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφού μελέτησε το θέμα, διαπίστωσε ότι απαιτείται η διόρθωση της επεξήγησης που περιλήφθηκε στο σχετικό νόμο, ώστε η επέκταση της μισθολογικής κλίμακας να καλύψει και την εν λόγω λειτουργό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων