Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης, εκπροσωπώντας τον κ. Φειδία Σαρίκα
Άριστος Δαμιανού  
Γιώργος Γεωργίου  
Νεόφυτος Κωνσταντίνου, εκπροσωπώντας Μη μέλη της επιτροπής:
τον κ. Αντώνη Αντωνίου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 22 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε να διαγραφεί από το άρθρο 63 αυτού η παράγραφος (δ), με την οποία παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διάταγμα και να κηρύττει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, παράνομη και απαγορευμένη στη Δημοκρατία, εάν η ένωση αυτή προωθεί γενική απεργία ή οποιασδήποτε φύσης διατάραξη της τάξης.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η πιο πάνω διάταξη παραβιάζει τα εργατικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιβάλλει υπέρμετρες ποινές. Ειδικότερα, όπως επισήμανε ο ίδιος εισηγητής, η διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με άλλα άρθρα του Μέρους ΙΙ του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου τα οποία βρίσκονται κάτω από τον τίτλο «Αδικήματα εναντίον του Καθεστώτος και της υφιστάμενης Κοινωνικής Τάξης» και τα οποία μεταξύ άλλων προβλέπουν και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε παράνομο σύνδεσμο, της συνηγορίας υπέρ, καθώς και της ενθάρρυνσης παράνομου συνδέσμου και της εισφοράς ή πρόσκλησης σε εισφορά υπέρ παράνομου συνδέσμου, ουσιαστικά δίνει εξουσία στην εκτελεστική εξουσία με ένα διάταγμα να κηρύττει οποιαδήποτε ένωση προσώπων ως παράνομη και να επιβάλλει στα μέλη της υπέρμετρες ποινές, δεδομένου ότι η διάπραξη των προαναφερόμενων αδικημάτων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ενός, τριών ή πέντε ετών, ανάλογα με το αδίκημα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εισηγητή, η διάταξη αυτή κληροδοτήθηκε στη Δημοκρατία από την αποικιοκρατική διοίκηση, γεγονός που την καθιστά απαράδεκτη, αφού αυτή είχε θεσπιστεί, ακριβώς για να παραβιάζει το δικαίωμα στον ελεύθερο λόγο των υποδουλωμένων Κυπρίων που αγωνίζονταν για απόκτηση της ελευθερίας τους και την αποτίναξη του αποικιοκρατικού ζυγού.

Τοποθετούμενος σχετικά, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι διατάξεις του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, των οποίων προτείνεται η τροποποίηση, είναι ουσιαστικά ανενεργές και ουδέποτε εφαρμόστηκαν, καθώς και ότι το υπουργείο δεν έχει οποιαδήποτε αντίρρηση στην ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υπουργείο δεν έχει οποιοδήποτε λόγο διαφωνίας ως προς την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος υπέδειξε στην επιτροπή ότι η υφιστάμενη παράγραφος (β) του άρθρου 63 του ποινικού κώδικα, για την οποία δε γίνεται εισήγηση για τροποποίηση με την υπό εξέταση πρόταση νόμου, συνδέεται με το ήδη καταργηθέν άρθρο 48 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου και γι’ αυτό εισηγήθηκε όπως στα πλαίσια της προτεινόμενης τροποποίησης διαγραφεί και η εν λόγω παράγραφος.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και μετέφερε τη θέση αρχής της οργάνωσης που είναι εναντίον οποιασδήποτε πρόνοιας περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιαίτερα αυτά που περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθέτησε την εισήγηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για διαγραφή της παραγράφου (β) του άρθρου 63 και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου.

Υπό το φως όλων όσων τέθηκαν ενώπιόν της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015».

Ο βουλευτής κ. Φύτος Κωνσταντίνου, που εκπροσωπούσε τον κ. Αντώνη Αντωνίου, μέλος της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και ο βουλευτής κ. Νίκος Νικολαΐδης, που εκπροσωπούσε τον κ. Φειδία Σαρίκα, μέλος της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

30 Ιουνίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων