Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η μη διεξαγωγή για το έτος 2015 της γραπτής εξέτασης, που διεξάγεται κατά το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους από ειδική επιτροπή, για την πλήρωση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες εφαρμόζεται ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος, λόγω της εφαρμογής της πολιτικής για αναστολή πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

2. Η μη κατάθεση των καταλόγων θέσεων που πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος αναφορικά με θέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.

3. Ο καθορισμός της ακολουθητέας διαδικασίας πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, στην περίπτωση που αυτές θα αποπαγοποιηθούν με βάση την καθορισθείσα διαδικασία στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, καθώς και την ειδική νομοθεσία για την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι πιο πάνω ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, αφενός, λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής πλήρωσης όλων των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία (πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής), που έχει περιληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς των τελευταίων τεσσάρων ετών, και, αφετέρου, λόγω της απαγόρευσης πλήρωσης όλων των κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία βάσει των διατάξεων της ειδικής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νομοθεσίας για την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε η απαγόρευση αυτή αφορά θέσεις πρώτου διορισμού είτε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής είτε θέσεις προαγωγής.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε περίπτωση που κάποιες θέσεις θα αποπαγοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2016 βάσει της ειδικά προβλεπόμενης διαδικασίας, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

1. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων ή ξεχωριστή εξέταση, όπως ήθελε σχετικά αποφασιστεί από την ειδική επιτροπή, σε συνεννόηση με τον οικείο προϊστάμενο τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

2. Τα εξεταζόμενα θέματα και η ύλη της γραπτής εξέτασης θα καθορίζονται από την ειδική επιτροπή, σε συνεννόηση με τον οικείο προϊστάμενο τμήματος στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

3. Η ειδική επιτροπή θα αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού την ευθύνη της διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, την ετοιμασία των δοκιμίων, καθώς και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

30 Ιουνίου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων