Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Άγγελος Βότσης

Πάμπος Παπαγεωργίου

Πρόδρομος Προδρόμου

Νίκος Νικολαΐδης

Μάριος Μαυρίδης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί περαιτέρω η ήδη ισχύουσα αναστολή της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16Α του βασικού νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα πώλησης, εκχώρησης και διάθεσης δανειακού χαρτοφυλακίου και/ή δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης, μέχρι τη 10η Ιουλίου 2015 αντί μέχρι την 26η Ιουνίου 2015, όπως ισχύει σήμερα.

Η αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω άρθρου είναι αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στο Υπουργείο Οικονομικών επιπλέον χρόνος για ολοκλήρωση της διαδικασίας ετοιμασίας σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο να ρυθμίζει την πώληση των δανειακών χαρτοφυλακίων των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΠΙ) που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η σύνταξη του νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί και στο παρόν στάδιο βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, όπως η ίδια δήλωσε, η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απαραίτητη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ετοιμασίας του νομοσχεδίου και κατάθεσής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

23 Ιουνίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων