Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016, όσο και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που εκδόθηκαν ήδη είναι προσωρινές και ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015. Συναφώς, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι εν λόγω άδειες να ανανεωθούν για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016, προκειμένου να μπορούν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίνονται αναγκαίες, επειδή παραμένει σε εκκρεμότητα η ετοιμασία από το Υπουργείο Εσωτερικών αναθεωρημένου κειμένου σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και με το οποίο σκοπείται ο εκσυγχρονισμός της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, με απώτερο στόχο να καλυφθεί νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, με τις τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας που αναμένεται να επιφέρει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αναθεωρημένο κείμενο του οποίου θα προωθήσει η εκτελεστική εξουσία στη Βουλή κατά τους επόμενους μήνες, θα είναι δυνατή η χορήγηση μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Τέλος, με βάση τα ίδια στοιχεία, η ψήφιση του νομοσχεδίου κρίνεται επιβεβλημένη, αφού σε διαφορετική περίπτωση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δε θα είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μετά την 30ή Ιουνίου 2015.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι τάσσεται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

23 Ιουνίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων