Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2015 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΓ για το έτος 2015 προβλέπει δαπάνες ύψους €4.263.163 και έσοδα ύψους €6.514.770.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του οργανισμού, όπως αυτές έχουν προϋπολογισθεί, αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (€1.757.824), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€1.406.000), οι οποίες θα καλύψουν κυρίως τη διευθέτηση των τελικών λογαριασμών και τις επιστροφές κρατήσεων σε εργολάβους για έργα που έχουν ολοκληρωθεί, λοιπές διοικητικές δαπάνες (€619.450) και αποπληρωμές δανείων/οφειλών (€362.979).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα κυριότερα έσοδα του οργανισμού θα προέλθουν από εισπράξεις από την πώληση κατοικιών, διαμερισμάτων και οικοπέδων (€3.871.200), από εισπρακτέους τόκους (€2.500.000) και από άλλα έσοδα (€143.560).

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑΓ δήλωσε ότι ο ρόλος του ΚΟΑΓ, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση στον οργανισμό της υλοποίησης του συμπληρωματικού σχεδίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχει επαναπροσδιοριστεί και ως εκ τούτου δεν προγραμματίζεται η έναρξη οποιωνδήποτε νέων έργων από τον οργανισμό.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στα πλαίσια των προσπαθειών μετεξέλιξης του οργανισμού, έχει ληφθεί απόφαση για μεταφορά μέρους του προσωπικού του ΚΟΑΓ στη δημόσια υπηρεσία και ειδικότερα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, όπως ο ίδιος δήλωσε, μέχρι την υλοποίηση της απόφασης, ο οργανισμός ανέθεσε σε δεκατρία (13) άτομα που εργοδοτούνται σε αυτόν και στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο τεχνικό τμήμα καθήκοντα στην Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων επί προσωρινής βάσεως.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού την επιτροπή απασχόλησε ειδικότερα η εφαρμογή του σχεδίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και συναφώς ζητήθηκε η κατάθεση διευκρινίσεων επί του θέματος.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑΓ δήλωσε ότι το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά και την οριστικοποίηση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, ο οργανισμός βρίσκεται τώρα στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο θα λειτουργήσει ως το τελευταίο δίχτυ προστασίας για τους χαμηλά αμειβομένους, με σκοπό την αποτροπή εκποίησης της κατοικίας τους.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το σχέδιο στο οποίο έχει καταλήξει ο οργανισμός αφορά την επιδότηση μέρους του επιτοκίου του δανείου, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, και θα ενεργοποιείται, αφού εξαντληθεί η προβλεπόμενη από το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας διαδικασία και αφού ο οφειλέτης καταλήξει σε προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το έτος 2015.

 

  

 

 

 

 

2 Ιουνίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων