Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2015 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και στις 18 Μαΐου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το 2015 προβλέπει δαπάνες ύψους €499.254 και έσοδα συνολικού ύψους €321.114, τα οποία προέρχονται από πάγια ετήσια εισφορά (€121.114), ατομική εισφορά (€32.000) και επιβαρύνσεις (€168.000).

Οι κυριότερες δαπάνες του εν λόγω φορέα για το 2015 αφορούν μεταξύ άλλων:

1. Αποδοχές προσωπικού

€176.000

2. Συνεισφορές σε ταμεία

€34.777

3. Έξοδα λειτουργίας γραφείου

€46.600

4. Αγορά υπηρεσιών

€111.000

5. Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών

€16.230

6. Ελεγκτικά και λογιστικά δικαιώματα

€15.500

7. Δικηγορικά έξοδα

€15.000

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και τις προβλεπόμενες δαπάνες, προκύπτει ταμειακό έλλειμμα ύψους €178.140, το οποίο θα καλυφθεί από ισόποσα ταμειακά διαθέσιμα.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην επιτροπή, ο πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης ανέφερε ότι στόχος του φορέα είναι η ενίσχυση του θεσμού στα πλαίσια λιτής οικονομικής διαχείρισης. Σημείωσε περαιτέρω ότι στα πλαίσια της προσπάθειας για αποτελεσματικότερη λειτουργία του φορέα έχει προσληφθεί προσωπικό και επιπροσθέτως έχουν αποσπαστεί υπάλληλοι από το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, σε περίπτωση που υπάρξει επιπρόσθετη ανάγκη για προσωπικό λόγω αυξημένου αριθμού παραπόνων, ενδέχεται να κατατεθεί στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, ο φορέας από τις 16 Φεβρουαρίου 2015 άρχισε να λαμβάνει παράπονα από πολίτες, κάποια εκ των οποίων έχουν ήδη τύχει διακανονισμού, ενώ άλλα απορρίφθηκαν. Όπως ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε, ο φορέας έχει μέχρι στιγμής γίνει δέκτης σαράντα παραπόνων, αριθμός ο οποίος αναμένεται να σημειώσει σημαντική αύξηση στο προσεχές μέλλον.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2015.

19 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων