Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών σχετικά με την Περαιτέρω Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2015. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση των ακολούθων:

Της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (ΕΟΠΕ) σχετικά με την Περαιτέρω Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών, η οποία υπογράφθηκε στη Γενεύη στις 14 Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.884 και ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2005.

Του υπ’ αριθμόν P085/LHC πρωτοκόλλου σχετικά με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρόγραμμα Σωματιδιακής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στον ΕΟΠΕ και του υπ’ αριθμόν P084/LHC/GRID πρωτοκόλλου σχετικά με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Αποδόσεων και Εφαρμογών, τα οποία υπογράφθηκαν στη Γενεύη στις 30 Ιουλίου 2007 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.284 και ημερομηνία 4 Απριλίου 2007.

Του υπ’ αριθμόν P085/LHC/Α1 προσαρτήματος στο πρωτόκολλο σχετικά με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρόγραμμα Σωματιδιακής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στον ΕΟΠΕ και του υπ’ αριθμόν P084/LHC/GRID/Α1 προσαρτήματος στο πρωτόκολλο αναφορικά με τη συμμετοχή πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σε υπολογιστές και εφαρμογές υψηλής απόδοσης, τα οποία υπογράφθηκαν στη Γενεύη στις 30 Ιουλίου 2007 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 65.284 και ημερομηνία 4 Απριλίου 2007 και η ισχύς των οποίων προσαρτημάτων επεκτάθηκε δι’ ανταλλαγής επιστολών, η οποία επέκταση εγκρίθηκε κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.207 και ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου 2013.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο θα ενισχυθούν οι προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για στήριξη της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Κύπρου και θα βοηθηθεί το αρμόδιο υπουργείο στη συνέχιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον ΕΟΠΕ.

Ειδικότερα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε πρόσθετα ότι με την κύρωση της υπό αναφορά συμφωνίας θα διορθωθεί το πρόβλημα που εντοπίστηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφορά την απουσία ορθής διαδικασίας κύρωσης τόσο της υπό αναφορά συμφωνίας όσο και των πρωτοκόλλων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 169 του συντάγματος για τη συνομολόγηση διεθνών συμφωνιών.

Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε συμπληρωματικά ότι η Δημοκρατία έχει υπογράψει από τις 5 Οκτωβρίου 2012 σχετική συμφωνία σύνδεσης, η κύρωση της οποίας πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι τις 5 Οκτωβρίου του 2015. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία σύνδεσης, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2013 εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει στην ανανέωση των σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων