Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2015. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και της Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και η Επιτροπή Ναυτιλίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του Ναϊρόμπι για την Ανέλκυση Ναυαγίων του 2007, η οποία υπογράφτηκε στο Ναϊρόμπι τη 18η Μαΐου 2007 και αποτελεί νομοθέτημα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization). Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω σύμβαση με την απόφασή του με αριθμό 77.750 και ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την εισηγητική έκθεση, αλλά και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με την κύρωση της εν λόγω σύμβασης καλύπτεται το κενό που υπάρχει στο διεθνές νομικό πλαίσιο με την παροχή διεθνών κανόνων που θα διασφαλίζουν την ταχεία και αποτελεσματική απομάκρυνση ναυαγίων που βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μιας χώρας. Παράλληλα, η εν λόγω σύμβαση παρέχει τη δυνατότητα στα συμβαλλόμενα κράτη να επεκτείνουν την εφαρμογή των προνοιών της και σε ναυάγια τα οποία βρίσκονται εντός των χωρικών τους υδάτων και στην περίπτωση της Κύπρου εντός της χωρικής θάλασσας της Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόνοιες για:

1. την ανέλκυση ναυαγίων, περιλαμβανομένης της τήρησης από πλευράς του πλοιοκτήτη συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και όρων για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας,

2. την εξακρίβωση της ακριβούς τοποθεσίας και της σήμανσης του ναυαγίου που αποτελεί κίνδυνο. Ο πλοιοκτήτης θα επωμίζεται το κόστος τέτοιων εργασιών και, σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης παραλείψει να ανελκύσει το ναυάγιο, τότε το παράκτιο κράτος θα αναλαμβάνει την ανέλκυση του ναυαγίου και θα ανακτά το κόστος ανέλκυσης από τους ασφαλιστές,

3. την επιβολή σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 300 κόρων την υποχρέωση διατήρησης υποχρεωτικής ασφάλισης αναφορικά με το κόστος ανέλκυσης ναυαγίου, η οποία βεβαιώνεται με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τις αρχές του κράτους της σημαίας του πλοίου,

4. τις διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 12 στης σύμβασης και

5. τα ποινικά αδικήματα και για ρύθμιση των περιπτώσεων επιβολής διοικητικού προστίμου.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι τόσο το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο όσο και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών απέστειλαν στην επιτροπή ηλεκτρονικά μηνύματα, με ημερομηνίες 27 και 24 Απριλίου 2015, αντίστοιχα, με τα οποία ενημέρωσαν την επιτροπή για την αδυναμία παρουσίας τους στη συνεδρία της και για τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων