Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2015. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη 15η Δεκεμβρίου 2010 και της οποίας την υπογραφή ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αριθμό 71.237, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την εισηγητική έκθεση, αλλά και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η εν λόγω συμφωνία στοχεύει στην ανάπτυξη του δικτύου των αερομεταφορών στη Μεσόγειο, στη βάση της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές με ίσους όρους ανταγωνισμού και με την τήρηση των ίδιων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων της ασφάλειας πτήσεων, της ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, των θεμάτων κοινωνικού χαρακτήρα και περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι με την εν λόγω συμφωνία διευκολύνεται η πρόσβαση των αεροπορικών εταιρειών στις αγορές, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους καταναλωτές, τις αεροπορικές εταιρείες και τους εργαζομένους.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

12 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων