Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Άγγελος Βότσης

Πανίκκος Σταυριανός

Αθηνά Κυριακίδου

Νίκος Νουρής

Ρούλα Μαυρονικόλα

Μάριος Μαυρίδης

Μη μέλος της επιτροπής:

 

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 30 Απριλίου 2015 από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Αντρέα Φακοντή και τα μέλη της βουλευτές κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκο Σταυριανό εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η υπό συζήτηση πρόταση νόμου εξετάστηκε από την επιτροπή μαζί με τα σχετικά κυβερνητικά σχέδια νόμου και την πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση, που κατατέθηκε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα οποία απασχόλησαν την επιτροπή σε πρώτο στάδιο και για τα οποία κυκλοφόρησε έκθεση της επιτροπής στις 28 Απριλίου 2015. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος στις 30 Απριλίου 2015, η επιτροπή επανεξέτασε σε νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Μαΐου 2015, όλα τα πιο πάνω σχέδια νόμου, για τα οποία ετοιμάστηκε και συμπληρωματική έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι οι σκοποί όλων των πιο πάνω σχεδίων νόμου, τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή σε πρώτο στάδιο, καθώς και οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται στην πιο πάνω έκθεση της επιτροπής.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της πιο πάνω συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής ψηφίστηκε ομόφωνα σε νόμο πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής κ. Νίκο Νουρή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με την οποία τροποποιήθηκε ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμος, ώστε να προστεθεί μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία ο υπό συζήτηση νόμος όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία με το Νόμο αρ. 36(Ι) του 2015, με βάση τον οποίο αφαιρέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση της τουριστικής περιόδου και των τουριστικών περιοχών/ζωνών σε σχέση με τις αργίες και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές, να τεθεί σε ισχύ από τις 14 Μαΐου 2015 αντί από την 1η Μαΐου του 2015.

Ειδικότερα, σκοπός της υπό συζήτηση πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου, ώστε να προβλεφθεί νέο ωράριο λειτουργίας των γενικών καταστημάτων κατά τη θερινή περίοδο. Συγκεκριμένα, κατά τη θερινή περίοδο προβλέπεται καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των γενικών καταστημάτων που βρίσκονται στις περιοχές/ζώνες, που καθορίζονται σε πίνακες.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης των υπαλλήλων των καταστημάτων, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά καταστήματα.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται αύξηση των προβλεπόμενων στο νόμο ποινών, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διάπραξη αδικημάτων σε βάρος των εργαζομένων και περαιτέρω να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.

Τέλος, προστίθεται ως νέο αδίκημα αυτό της ανάρτησης ψευδούς καταλόγου και ψευδών πινάκων αναφορικά με τα ονόματα των υπαλλήλων του καταστήματος που απασχολούνται σε αυτό, του ωραρίου εργασίας, του διαλείμματος, της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, των ελεύθερων πρωινών ή απογευμάτων, καθώς και της ετήσιας άδειας που δικαιούται κάθε υπάλληλος καταστήματος. Επιπλέον, εισάγονται πρόνοιες για εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος αυτού, καθώς και του αδικήματος της παράλειψης ανάρτησης εντός του καταστήματος των καταλόγων και των πινάκων αναφορικά με τα πιο πάνω.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι διαφωνεί πλήρως με την οριοθέτηση τουριστικών περιοχών/ζωνών μέσω των οποίων να καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, εισήγηση που συνιστά άνιση μεταχείριση και παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και του δικαιώματος στην εργασία.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη σε ερώτηση της επιτροπής κατά πόσο είναι νομικά ορθή η προώθηση σχετικής με τα υπό συζήτηση θέματα πρότασης νόμου, δήλωσε ότι λόγω του ότι υπάρχουν κατατεθειμένα ενώπιον της επιτροπής νομοσχέδιο και κανονισμοί, για να μη θεωρηθεί ως επέμβαση της νομοθετικής στην εκτελεστική εξουσία και ενδεχομένως ότι επιχειρείται περιορισμός στην επιχειρηματικότητα, θα ήταν ορθότερο να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή ρύθμιση στο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επέμβαση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η ίδια πρόσθεσε ότι η πρόταση νόμου που ενδεχομένως να προωθηθεί για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής πρέπει να διασφαλίζει την ελευθερία στην εργασία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, τέθηκε η εισήγηση από μέλος της επιτροπής όπως υιοθετηθεί ένα διαφοροποιημένο σχέδιο επιδότησης των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού, για να παραμένουν ανοικτές οι επιχειρήσεις αυτές τις Κυριακές, να αφεθεί η επέκταση της εφαρμογής των διαταγμάτων για την προσεχή περίοδο, ώστε να αξιοποιηθεί τέτοιο σχέδιο επιδότησης, και η επιτροπή να επανέλθει μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου, για να λάβει οριστικές αποφάσεις.

Τοποθετούμενη στα πιο πάνω, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι στις 15 Μαΐου 2015 θα προκηρυχθούν νέα σχέδια που αφορούν την εργοδότηση για σκοπούς πρακτικής άσκησης για έξι μήνες και την επιδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 50% της δαπάνης για νέες προσλήψεις και του 60% της δαπάνης, όταν πρόκειται για μακροχρόνια άνεργους, σχέδια από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν 1 000 υπάλληλοι. Τέλος, η ίδια διευκρίνισε στην επιτροπή ότι ο λόγος της διαφοροποίησης στο προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για την περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου οφείλεται, εκτός από το γεγονός ότι τα καταστήματα στην εν λόγω περιοχή λειτουργούν μόνο για ορισμένους μήνες, και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν μεγάλα καταστήματα. Περαιτέρω, η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε επαρχίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι διανύουμε μια περίοδο όπου επιζητούμε τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας και πως ολόκληρη η Κύπρος είναι τουριστική περιοχή και, όταν αναφερόμαστε σε τουρισμό, δεν πρέπει να εννοούμε μόνο τον εξωτερικό, αλλά και τον εσωτερικό, δηλαδή τους Κυπρίους πολίτες που κατοικούν στην Κύπρο.

Στο τελικό στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών της πρότασης νόμου που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να ενσωματώσει στο κείμενο του κυβερνητικού νομοσχεδίου ορισμένες από τις επιμέρους πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, που συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Στην προσθήκη του αδικήματος της ανάρτησης ψευδούς καταλόγου και ψευδών πινάκων αναφορικά με τα ονόματα των υπαλλήλων του καταστήματος που απασχολούνται σε αυτό, του ωραρίου εργασίας, του διαλείμματος, της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, των ελεύθερων πρωινών ή απογευμάτων, καθώς και της ετήσιας άδειας που δικαιούται κάθε υπάλληλος καταστήματος. Επιπλέον, εισάγονται πρόνοιες για εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος αυτού, καθώς και του αδικήματος της παράλειψης ανάρτησης εντός του καταστήματος των καταλόγων και των πινάκων αναφορικά με τα πιο πάνω.

2. Στη μη διαγραφή της 2ας Ιανουαρίου από τις αργίες των υπαλλήλων των καταστημάτων και από τις αργίες των γενικών καταστημάτων.

3. Στη διαγραφή του κρεοπωλείου από την κατηγορία των ειδικών καταστημάτων.

4. Στην αύξηση των προβλεπόμενων στο νόμο ποινών, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διάπραξη αδικημάτων σε βάρος των εργαζομένων και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.

Περαιτέρω, όσον αφορά τα όσα διημείφθησαν στην επιτροπή αναφορικά με τα κυβερνητικά σχέδια νόμου και την πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άγγελου Βότση, που κατατέθηκε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει κυκλοφορήσει και συμπληρωματική έκθεση της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των υπόλοιπων προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

5 Μαΐου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων