Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2015. Στην εν λόγω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 27η Ιουνίου 2014 και περιλαμβάνει τη Συμφωνία Δημιουργίας Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου, η οποία υπογράφηκε την 29η Νοεμβρίου 2013 στο περιθώριο της 3ης Συνόδου Κορυφής Αρχηγών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία φιλοξενήθηκε από τη Λιθουανική Προεδρία στο Βίλνιους.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 27η Ιουνίου 2014 και περιλαμβάνει τη Συμφωνία Δημιουργίας Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου, η οποία υπογράφηκε την 29η Νοεμβρίου 2013 στο περιθώριο της 3ης Συνόδου Κορυφής Αρχηγών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία φιλοξενήθηκε από τη Λιθουανική Προεδρία στο Βίλνιους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την εισηγητική έκθεση αλλά και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν τα υπό αναφορά νομοσχέδια, οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, με στόχο τη δημιουργία γενικού περιεκτικού πλαισίου που να διέπει τις διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της με τις συγκεκριμένες τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, τέτοιου είδους συμφωνίες παρέχουν ελευθεροποίηση του εμπορίου, δημιουργούν στενή οικονομική και πολιτική συνεργασία, παρέχουν καθεστώς το οποίο επιτρέπει προνομιακή σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τρίτης χώρας, περιλαμβάνουν πρόνοια σχετικά με το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών και σε ορισμένες περιπτώσεις προετοιμάζουν την τρίτη χώρα για μελλοντική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι εν λόγω συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν ορόσημο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υπό αναφορά τρίτες χώρες, καθώς επισφραγίζουν την πολιτική σύνδεση και οικονομική ενσωμάτωση των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και άπτεται των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έξι (6) ανατολικούς εταίρους της, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι, για να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι εν λόγω συμφωνίες σύνδεσης, πρέπει να επικυρωθούν από το σύνολο των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινοβούλιο της τρίτης χώρας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, η πρώτη υπό αναφορά συμφωνία σύνδεσης επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο της Μολδαβίας στις 2 Ιουλίου 2014 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Νοεμβρίου 2014. Η δεύτερη υπό αναφορά συμφωνία σύνδεσης επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο της Γεωργίας στις 18 Ιουλίου 2014 και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου 2014.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 465 αμφοτέρων των πιο πάνω συμφωνιών σύνδεσης, τα μέρη τους που αφορούν τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να τεθούν σε προσωρινή εφαρμογή χωρίς την κύρωσή τους από την ολομέλεια του σώματος, κάτι που επιβεβαιώνει και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με σχετική γνωμάτευσή της.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών που αναφέρονται σε αυτά.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

5 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων