Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο, τους κανονισμούς και την πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Όπως είναι γνωστό, για τα σχέδια νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 28 Απριλίου 2015. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος στις 30 Απριλίου 2015 η επιτροπή τα επανεξέτασε σε δύο νέες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Μαΐου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Γενικός Διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια της πιο πάνω συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής ψηφίστηκε ομόφωνα σε νόμο πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής κ. Νίκο Νουρή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με την οποία τροποποιήθηκε ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμος, ώστε να προστεθεί μεταβατική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο υπό συζήτηση νόμος, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία με το Νόμο αρ. 36(Ι) του 2015, με βάση τον οποίο αφαιρέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση της τουριστικής περιόδου και των τουριστικών περιοχών/ζωνών σε σχέση με τις αργίες και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές, τίθεται σε ισχύ από τις 14 Μαΐου 2015 αντί από την 1η Μαΐου του 2015.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση θέματα επανεξετάστηκαν από κοινού με ομότιτλη πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 30 Απριλίου 2015 από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκο Σταυριανό εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, για την οποία ετοιμάστηκε ξεχωριστή έκθεση της επιτροπής.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο σκοπός των υπό συζήτηση σχεδίων νόμου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται αναλυτικά στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των υπό συζήτηση σχεδίων νόμου, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι διαφωνεί πλήρως με την οριοθέτηση τουριστικών περιοχών/ζωνών μέσω των οποίων καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων και συνίσταται άνιση μεταχείριση και παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και του δικαιώματος στην εργασία.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη σε ερώτηση της επιτροπής κατά πόσο είναι νομικά ορθή η προώθηση σχετικής με τα υπό συζήτηση θέματα πρότασης νόμου, δήλωσε ότι, λόγω του ότι υπάρχουν κατατεθειμένα ενώπιον της επιτροπής νομοσχέδια και κανονισμοί, για να μη θεωρηθεί ως επέμβαση της νομοθετικής στην εκτελεστική εξουσία και ότι ενδεχομένως επιχειρείται περιορισμός στην επιχειρηματικότητα, θα ήταν ορθότερο να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή ρύθμιση στο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επέμβαση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η ίδια πρόσθεσε ότι όποια πρόταση νόμου ενδεχομένως προωθηθεί για ψήφιση στην ολομέλεια πρέπει να διασφαλίζει την ελευθερία στην εργασία.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης τέθηκε η εισήγηση από μέλος της επιτροπής όπως υιοθετηθεί ένα διαφοροποιημένο σχέδιο επιδότησης των μικρών επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού, για να παραμένουν ανοικτές οι εν λόγω επιχειρήσεις τις Κυριακές, να αφεθεί η επέκταση της εφαρμογής των διαταγμάτων για την προσεχή περίοδο, ώστε να αξιοποιηθεί τέτοιο σχέδιο επιδότησης και η επιτροπή να επανέλθει μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου, για να λάβει οριστικές αποφάσεις.

Τοποθετούμενη στα πιο πάνω, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι στις 15 Μαΐου 2015 θα προκηρυχθούν νέα σχέδια που αφορούν την πρακτική άσκηση για έξι μήνες και την επιδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 50% της δαπάνης για νέες προσλήψεις και του 60% της δαπάνης, όταν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, σχέδια από τα οποία αναμένεται να μπορούν να επωφεληθούν περίπου 1 000 άτομα.

Τέλος, η ίδια υπουργός διευκρίνισε στην επιτροπή ότι ο λόγος της διαφοροποίησης στο προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για την περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου οφείλεται, εκτός από το γεγονός ότι τα καταστήματα στην εν λόγω περιοχή εργάζονται μόνο για ορισμένους μήνες το χρόνο, και στο πρόσθετο γεγονός ότι δεν υπάρχουν μεγάλα καταστήματα. Περαιτέρω, η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε επαρχίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι διανύουμε μια περίοδο όπου επιζητούμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και πως ολόκληρη η Κύπρος είναι τουριστική περιοχή και, όταν αναφερόμαστε σε τουρισμό, δεν πρέπει να εννοούμε μόνο τον εξωτερικό, αλλά και τον εσωτερικό τουρισμό, δηλαδή τους Κυπρίους πολίτες που κατοικούν στην Κύπρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια της προσπάθειας για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής ρύθμισης, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε σ’ αυτό να προστεθούν πρόνοιες της πρότασης νόμου που κατατέθηκε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, στην οποία έγινε αναφορά πιο πάνω, οι οποίες πρόνοιες αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την προσθήκη νέου αδικήματος στο νόμο αυτό, της ανάρτησης ψευδούς καταλόγου και ψευδών πινάκων σε σχέση με τα εργασιακά θέματα των υπαλλήλων. Για το αδίκημα αυτό, καθώς και για το αδίκημα της παράλειψης ανάρτησης εντός του καταστήματος των πιο πάνω καταλόγων και πινάκων εισάγονται πρόνοιες για την εξώδικη ρύθμισή τους.

2. Τη μη διαγραφή της 2ας Ιανουαρίου από τις αργίες των υπαλλήλων των καταστημάτων και από τις αργίες των γενικών καταστημάτων.

3. Τη διαγραφή του κρεοπωλείου από την κατηγορία των ειδικών καταστημάτων.

4. Την αύξηση των προβλεπόμενων στο νόμο ποινών, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διάπραξη των αδικημάτων σε βάρος των εργαζομένων και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.

Περαιτέρω, η πιο πάνω πλειοψηφία διαμόρφωσε το κείμενο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, ώστε σ’ αυτό να διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Kάθε γενικό κατάστημα, τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο, την Κυριακή θα είναι κλειστό, ενώ κατά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας του. Από την υπό αναφορά ρύθμιση εξαιρούνται τα γενικά καταστήματα που βρίσκονται σε καθορισμένες στο νόμο περιοχές/ζώνες, τα οποία θα μπορούν κατά τη θερινή περίοδο να παραμένουν ανοικτά και κατά την Κυριακή από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 11.00 μ.μ. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που καθορίστηκαν είναι η Αγία Νάπα, ο Πρωταράς, η Πόλις και το Νέο Χωριό.

2. Στα ειδικά καταστήματα να περιληφθούν, εκτός από τα καταστήματα πώλησης αναμνηστικών ειδών (souvenir shops), τα καταστήματα πώλησης ειδών κυπριακής χειροτεχνίας, κυπριακής λαϊκής παράδοσης και κυπριακών εδεσμάτων.

Στο τελικό στάδιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής η πιο πάνω πλειοψηφία των μελών της έκρινε σκόπιμο να αναφερθούν στην παρούσα έκθεση οι λόγοι για τους οποίους εισάγεται εξαίρεση στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στις πιο πάνω καθορισθείσες περιοχές, οι οποίοι λόγοι προέκυψαν από το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο τα γενικά καταστήματα στις εν λόγω περιοχές είναι κλειστά και γι’ αυτό βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των υπόλοιπων περιοχών. Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εισαχθεί ως αντιστάθμισμα ένα ειδικό καθεστώς για τη λειτουργία των καταστημάτων στις περιοχές αυτές.

Στα πλαίσια της ίδιας συζήτησης το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Νουρής δήλωσε ότι, υπό το φως των πιο πάνω τροποποιήσεων που επήλθαν, η κοινοβουλευτική του ομάδα δεν είναι έτοιμη να τοποθετηθεί στην προσεχή συνεδρία της ολομέλειας και πως τα υπό συζήτηση θέματα πρέπει να αναβληθούν.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε στην επιτροπή ότι, σε σχέση με το αρχικό κείμενο της πρότασης νόμου που κατέθεσε ο ίδιος εκ μέρους της κοινοβουλευτικής του ομάδας, δεν επήλθαν τέτοιες ουσιώδεις αλλαγές που να δικαιολογούν τη μη προώθηση των υπό συζήτηση θεμάτων στην προσεχή συνεδρία της ολομέλειας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του συνόλου των υπό συζήτηση θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

5 Μαΐου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων