Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το μέλος της βουλευτή κ. Νίκο Νουρή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου, ώστε να προστεθεί μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία ο υπό συζήτηση νόμος, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία με το Νόμο αρ. 36(Ι) του 2015, με βάση τον οποίο αφαιρέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση της τουριστικής περιόδου και των τουριστικών περιοχών/ζωνών σε σχέση με τις αργίες και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν σε αυτές, να τεθεί σε ισχύ από τις 14 Μαΐου 2015, αντί από την 1η Μαΐου του 2015.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ρύθμιση κατέστη αναγκαία, λόγω του ότι μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης από την επιτροπή των σχετικών νομοθετημάτων που έχουν κατατεθεί στη Βουλή από την κυβέρνηση και από μέλη της Βουλής και με τα οποία ρυθμίζονται τα πιο πάνω θέματα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

  

 

30 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων