Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει την πρόταση νόμου, πριν από την τυπική κατάθεσή της στη Βουλή, στη σημερινή της συνεδρία. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 η προβλεπόμενη σ’ αυτόν προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων στο διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε σχέση με τη γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές της 1ης Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος, προκειμένου να τύχουν της απαιτούμενης αναθεώρησης από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα οι αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων, όπως αυτές ορίζονται με βάση τη σχετική ειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2014.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διατύπωσε στην επιτροπή τη διαφωνία του με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

 

 

23 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων