Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Κουτσού
 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να μην επιβάλλονται ή εισπράττονται τέλη και δικαιώματα βάσει του Κεφαλαίου 17 του Πίνακα της βασικής νομοθεσίας, σε περίπτωση πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, μεταβίβασης και εγγραφής αυτής στο όνομα του αγοραστή, όταν το συνολικό προϊόν της διάθεσης ανά ιδιοκτήτη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), στα πλαίσια πτωχευτικής διαδικασίας, διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας βάσει του περί Εταιρειών Νόμου και διαδικασίας πώλησης δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

Περαιτέρω, με την ίδια πρόταση νόμου προβλέπεται η μη επιβολή ή είσπραξη τελών και δικαιωμάτων με βάση το Κεφάλαιο 17 του Πίνακα της βασικής νομοθεσίας, σε περίπτωση μεταβίβασης και εγγραφής ακίνητης περιουσίας στο όνομα του δανειστή στα πλαίσια αναδιάρθρωσης.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια αναδιάρθρωσης περιλαμβάνονται όλες οι πράξεις, οι ενέργειες ή οι διευθετήσεις μεταξύ δανειολήπτη και δανειστή, σύμφωνα με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης που προβλέπεται από τις εκάστοτε σε ισχύ Οδηγίες Διαχείρισης Καθυστερήσεων που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος των επιτροπών βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη των επιτροπών βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών κατά πλειοψηφία των μελών τους εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

17 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων