Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Κουτσού
 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να μην καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν από τη διάθεση της κύριας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, στις περιπτώσεις που το συνολικό προϊόν διάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000) και η διάθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια:

1. Αναδιάρθρωσης,

2. συμβιβασμού ή σχεδίου διευθέτησης που εγκρίθηκε από το δικαστήριο ή από τον Επίσημο Παραλήπτη ή το διαχειριστή που ενεργεί σύμφωνα με διάταγμα πτώχευσης,

3. προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής,

4. διατάγματος εκκαθάρισης εταιρείας ή διορισμού εξεταστή από το δικαστήριο,

5. εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμου.

Η μη καταβολή του εν λόγω φόρου όσον αφορά τις πιο πάνω περιπτώσεις θα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Παράλληλα, με την ίδια πρόταση νόμου προτείνεται όπως, παρά τις πιο πάνω αναφερόμενες εξαιρέσεις, ισχύει υπό κάποιες προϋποθέσεις η υποχρέωση για καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών, αφού διεξήλθαν τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, καθώς και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος των επιτροπών βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

2. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα μέλη των επιτροπών βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κ. Νίκος Κουτσού εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εσωτερικών κατά πλειοψηφία των μελών τους εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

17 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων