Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μαρία Κυριακού Νίκος Νουρής
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Λουκαΐδη
Γιώργος Περδίκης Νίκος Κατσουρίδης
Νίκος Κουτσού Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
  Άριστος Δαμιανού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασαν σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2015, τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19 Μαρτίου 2015 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εσωτερικών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή υπό μορφή πρότασης νόμου από το βουλευτή κ. Γιώργο Λουκαΐδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του αναπεμφθέντος νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που ενυπόθηκο ακίνητο έχει πωληθεί και σχετική σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με βάση τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, να απαγορεύεται η εκποίησή του προς ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους που συστάθηκε επ’ αυτού προς εξασφάλιση συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων του πωλητή, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι η θέσπιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων είχε κριθεί αναγκαία από το νομοθετικό σώμα, καθότι, όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε υλοποιηθεί η σχετική δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας για συνολική ρύθμιση του υπό αναφορά ζητήματος. Συνεπώς, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ο υπαρκτός κίνδυνος της εκποίησης ακινήτων τα οποία αγοράστηκαν από πρόσωπα που έχουν τηρήσει πλήρως τις δυνάμει της σύμβασης πώλησης συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι πωλητή που αδυνατεί να εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα το ακίνητο να κινδυνεύει να εκποιηθεί.

Οι λόγοι της αναπομπής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατά την επανεξέταση του θέματος, αλλά και το περιεχόμενο της επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2015, είναι οι ακόλουθοι:

1.

Οι διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας είναι παράτυπα απαγορευτικές, διότι δημιουργούν γενική και μόνιμη ασπίδα προστασίας όχι για τις ευάλωτες ομάδες αλλά για μερίδα ενυπόθηκων δανειστών, όπως πωλητές, επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, η οποία εκφεύγει από τις διατάξεις για αναστολή της εφαρμογής του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 για συγκεκριμένα ενυπόθηκα ακίνητα μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 (άρθρα 44ΙΣΤ και 44ΙΖ του νόμου).

2.

Το πρόβλημα εγκλωβισμού αγοραστών που κατέβαλαν υψηλό ποσοστό του τιμήματος της πώλησης σε δικαιοπραξίες με πωλητές που πιθανόν να έχουν προβλήματα ρευστότητας τυγχάνει χειρισμού από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή της Κεντρικής Τράπεζας.

3.

Υπάρχει έκδηλη παραβίαση της συμφωνίας δανεισμού για την εφαρμογή της νομοθεσίας για εκποιήσεις ακινήτων.

Ο ίδιος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους λόγους της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε περαιτέρω ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και ως εκ τούτου είναι υπόλογη έναντι των διεθνών και Ευρωπαίων δανειστών της σε σχέση με υποχρεώσεις τις οποίες ο αναπεμφθείς νόμος ενδέχεται να καταστρατηγεί, ενώ παράλληλα οι νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν εισαχθεί δημιουργούν συνταγματικά προβλήματα που άπτονται θεμάτων ίσης μεταχείρισης.

Συναφώς, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, εισηγήθηκε όπως η ολομέλεια του σώματος μη εμμείνει στην αρχική της απόφαση και αποδεχθεί την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, καταθέτοντας τις θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας, δήλωσε ότι η διασφάλιση των αγοραστών αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ότι για το σκοπό αυτό έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία μελετά το ζήτημα, ειδικότερα δε τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν για πρόσωπα τα οποία έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους με βάση την υπογραφείσα σύμβαση, αλλά τα οποία παραμένουν εκτεθειμένα όχι από δική τους υπαιτιότητα.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις μνημονιακές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι της τρόικας συμμερίζονται τις ανησυχίες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας γύρω από το όλο ζήτημα και για το λόγο αυτό επεξεργάζονται οι ίδιοι τρόπους επίλυσης του προβλήματος που δημιουργείται. Ταυτόχρονα, επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων οι οποίες να είναι αποδεκτές και συμφωνημένες στα πλαίσια της μνημονιακής σύμβασης, με απώτερο σκοπό την κατάθεση στη Βουλή σχετικού νομοσχεδίου το οποίο να επιλύει οριστικά το εν λόγω πρόβλημα.

Συναφώς, ο Υπουργός Εσωτερικών εισηγήθηκε στις επιτροπές όπως, αφού γίνει αποδεχτή η αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας ως προς την ουσία του ζητήματος, παράλληλα παρασχεθεί στην εκτελεστική εξουσία χρονικό περιθώριο το οποίο να μην ξεπερνά τους τρεις μήνες, στα πλαίσια του οποίου να ετοιμαστεί από τους αρμόδιους φορείς και να υποβληθεί ενώπιον της Βουλής νέα πρόταση με την οποία να εισάγονται οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις προς επίλυση του ζητήματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη των δύο επιτροπών έχουν διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος των επιτροπών βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εμμένουν στην αρχική τους απόφαση σε σχέση με τον ψηφισθέντα νόμο, τασσόμενοι εναντίον της αναπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας.

3. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού αποδέχονται τους λόγους της αναπομπής του υπό αναφορά νόμου.

 

 

 

15 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων