Αρχείο

    

Κοινή συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νουρής
Μαρία Κυριακού Αθηνά Κυριακίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νικολαΐδης Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Περδίκης Μη μέλη της επιτροπής:
  Γιώργος Λουκαΐδη
  Νίκος Κατσουρίδης
  Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
  Άριστος Δαμιανού

 

Τα υπό αναφορά σχέδια νόμου υποβλήθηκαν με κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2015 προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2015. Ωστόσο, η ολομέλεια του σώματος αποφάσισε την αναβολή της συζήτησής τους.

Συναφώς, οι δύο επιτροπές επανεξέτασαν από κοινού τα εν λόγω σχέδια νόμου σε συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5ης Μαρτίου και 13ης Απριλίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και μέλη της ομάδας έργου για το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις και του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥΜΕΑ).

Σημειώνεται ότι οι σκοποί και οι επιδιώξεις των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα που απασχόλησαν τις δύο επιτροπές στο στάδιο της εξέτασής τους περιλαμβάνονται στην πρώτη κοινή έκθεση των δύο επιτροπών.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου συζητήθηκε μεταξύ άλλων ο καθορισμός της συναλλαγματικής αξίας του δανείου σε ευρώ για όλους όσοι συνήψαν δάνεια σε ξένο νόμισμα, ο ορισμός του βιώσιμου οφειλέτη, ο ορισμός και η προστασία της κύριας κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, τα όρια διαγραφής δανείου, η μη καταβολή μεταβιβαστικών τελών και φόρου κεφαλαιουχικών κερδών σε περίπτωση καταναγκαστικής πώλησης περιουσίας αξίας κάτω από συγκεκριμένο ποσό, η προστασία και απαλλαγή των εγγυητών από τις υπερχρεώσεις σε περίπτωση εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου ή πτώχευσης του πρωτοφειλέτη, η διαγραφή των υπερχρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών και ο προσδιορισμός της διαδικασίας εκτίμησης του ενυπόθηκου ακινήτου.

Συναφώς, τα μέλη των δύο επιτροπών κατέθεσαν σειρά απόψεων, εξέφρασαν επιφυλάξεις επί των προνοιών τους και υπέβαλαν διάφορες εισηγήσεις για τροποποίησή τους.

Στη βάση των πιο πάνω και αφού το Υπουργείο Οικονομικών μελέτησε και επεξεργάστηκε τις κατατεθείσες εισηγήσεις, υιοθέτησε μέρος αυτών τις οποίες ενσωμάτωσε στα αντίστοιχα υπό εξέταση κείμενα σχεδίων νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των διαμορφωμένων ανάλογα σχεδίων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης των δύο πρώτων νομοσχεδίων σε νόμους οι τίτλοι αυτών θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015», αντίστοιχα.

 

 

 

 

14 Απριλίου 2015

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014.

2. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

3. Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2014.

4. O περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

                    5. Οι περί Συμβ

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων