Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 13) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες: 

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρο Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

Άγγελος Βότσης

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Πρόδρομος Προδρόμου

Χρίστος Μέσης

Μαρία Κυριακού

Ανδρέας Κυπριανού

Σταύρος Ευαγόρου

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Γιάννος Λαμάρης

Νίκος Νουρής

Πάμπος Παπαγεωργίου

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Νίκος Νικολαΐδης

Αθηνά Κυριακίδου

Γιώργος Περδίκης

Φειδίας Σαρίκας

Νίκος Κουτσού

Δημήτρης Συλλούρης

 

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν από κοινού την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να ανασταλεί μέχρι την 17η Απριλίου 2015 η εφαρμογή των διατάξεών του που διέπουν τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται ειδικότερα η παράταση της αναστολής της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για περαιτέρω χρονικό διάστημα, ώστε η νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων να τύχει εφαρμογής, μόνο αφού θεσμοθετηθεί το νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Παράλληλα, η προτεινόμενη αναστολή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για ενδελεχή εξέταση του προτεινόμενου Πλαισίου Αφερεγγυότητας από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με απώτερο στόχο τη βελτίωσή του.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015».

 

2 Απριλίου 2015

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων