Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, Πρόεδρος Βουλής Μη μέλη της επιτροπής:
Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος επιτροπής Αβέρωφ Νεοφύτου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νίκος Κατσουρίδης
Γεώργιος Γεωργίου Δημήτρης Συλλούρης
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Λουκαΐδης  
Αντώνης Αντωνίου  
Νίκος Νικολαΐδης  

Όπως είναι γνωστό, για την υπό αναφορά πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών στις 24 Μαρτίου 2015. Ωστόσο, η συζήτηση της πρότασης νόμου αναβλήθηκε έπειτα από απόφαση της ολομέλειας του σώματος στις 26 Μαρτίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών επανεξέτασε την πρόταση νόμου σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2015, της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που αποδίδει το κοινοβούλιο στο όλο θέμα.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός της πρότασης νόμου περιλαμβάνεται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Συνοπτικά υπενθυμίζεται ότι σκοπός της πρότασης νόμου είναι οι διατάξεις του βασικού νόμου που προβλέπουν την, υπό προϋποθέσεις, ποινικοποίηση της επιδοκιμασίας ή άρνησης ή κατάφωρης υποβάθμισης εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, εφόσον τα εγκλήματα αυτά έχουν αναγνωριστεί από διεθνές δικαστήριο, να τροποποιηθούν, κατά τρόπο ώστε η επιδοκιμασία ή άρνηση ή κατάφωρη υποβάθμιση των εν λόγω εγκλημάτων να συνιστά αδίκημα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπει ο βασικός νόμος και στην περίπτωση που αυτά έχουν αναγνωριστεί με απόφαση ή ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανεξάρτητα από το αν έχουν αναγνωριστεί ή όχι από διεθνές δικαστήριο.

Κατά την επανεξέταση της πρότασης νόμου η επιτροπή, προκειμένου να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στα υπό ρύθμιση θέματα, αποφάσισε ότι για τους σκοπούς της προτεινόμενης ρύθμισης τα πιο πάνω εγκλήματα απαιτείται να έχουν αναγνωριστεί με ομόφωνη απόφαση ή ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα τη σχετική πρόνοια της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

31η Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων