Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις τέσσερις προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και κ. Άγγελο Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και στις 26 Μαρτίου 2015. Σημειώνεται ότι πέρα από αυτές τις δύο συνεδρίες η επιτροπή μελέτησε αρχικά τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη πρόταση νόμου σε δύο προηγούμενες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 20 Νοεμβρίου 2014.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού-Αμαθούντας, Λάρνακας, Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου και Πάφου, του Συνδέσμου Συμβουλίων Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, καθώς και ο Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτόν προσωρινές ρυθμίσεις για την επιβολή τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου, σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, έπειτα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε εκ των συγκυρίων της ιδιοκτησίας, θα καταχωρίζει σε ειδικό μητρώο την αξία γενικής εκτίμησης του μεριδίου που αναλογεί στους συγκυρίους της ιδιοκτησίας, ώστε τα τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλονται από δήμους, κοινότητες και συμβούλια αποχετεύσεων να καθορίζονται αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Σκοπός της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης πρότασης νόμου, όπως αυτές αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε για σκοπούς επιβολής τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της ιδιοκτησίας από δήμους, κοινότητες και αποχετευτικά συμβούλια στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επ’ αυτής να θεωρείται ότι η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία ανήκει στους ιδιοκτήτες της αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας τους.

Επιπρόσθετα, με την τέταρτη υπό αναφορά πρόταση νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, σκοπείται να διασαφηνιστεί ότι οποιοδήποτε επιβαλλόμενο τέλος για το έτος 2014 θα είναι με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου 1980.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπουν την επιβολή τελών επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας από δήμους, κοινότητες και συμβούλια αποχετεύσεων να συνάδουν με σχετική αντίστοιχη διάταξη του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου.

Σημειώνεται ότι της εξέτασης της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή προηγήθηκε η μελέτη των υπόλοιπων προτάσεων νόμου, της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης, κατά τις δύο συνεδρίες της επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και στις 20 Νοεμβρίου 2014. Ωστόσο, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής για τις εν λόγω προτάσεις νόμου, η τελευταία, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως το όλο θέμα της επιβολής τελών επί ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία κατέχεται κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ρυθμιστεί με την εισαγωγή προσωρινών διατάξεων στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, έτσι ώστε αυτή να καταστεί πιο δίκαιη για τους συγκυρίους της ιδιοκτησίας.

Συναφώς, σε μεταγενέστερο στάδιο, ως αποτέλεσμα της συζήτησης που διεξήχθη αναφορικά με τις εν λόγω προτάσεις νόμου, οι βουλευτές κ. Γιάννος Λαμάρης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, κ. Ανδρέας Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και κ. Άγγελος Βότσης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κατέθεσαν στη Βουλή την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου και διαμόρφωσαν τα κείμενα των υπόλοιπων προτάσεων νόμου που οι ίδιοι βουλευτές αρχικά κατέθεσαν στη Βουλή.

Ειδικότερα, οι εισηγητές των εν λόγω προτάσεων νόμου κατέθεσαν αναθεωρημένα κείμενα της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης πρότασης νόμου, ώστε να εισαχθούν στις αντίστοιχες υπό τροποποίηση βασικές νομοθεσίες σχετικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επ’ αυτής θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του σχετικού άρθρου του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτό προτείνεται με την πρώτη πρόταση νόμου, με την οποία προβλέπονται προσωρινές ρυθμίσεις για την επιβολή τελών, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την έκδοση ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας σε σχέση με τις εν λόγω μερίδες ιδιοκτησίας.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου διατύπωσαν τη διαφωνία τους με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επειδή αυτές παρεκκλίνουν του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εν λόγω εκπροσώπους, η μόνη διέξοδος για να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα, σε σχέση με το οποίο προτείνονται οι υπό συζήτηση ρυθμίσεις, είναι η επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας, η οποία συνιστά μνημονιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της τρόικας. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν στην επιτροπή ότι η πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένεται ότι αφενός θα παρουσιάσει τεχνικές δυσκολίες και αφετέρου θα επιβαρύνει το κράτος με πρόσθετο διοικητικό και κατ’ επέκταση δημοσιονομικό κόστος.

Οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο της πρώτης πρότασης νόμου όσο και της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης πρότασης νόμου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015», «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015», «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015», αντίστοιχα.

 

31η Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων