Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014» και «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νεόφυτο Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Πρόδρομο Προδρόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9 και την 31η Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο γενικός διευθυντής του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Αρχηγός Αστυνομίας, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, ώστε η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας Κύπρου που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού να επεκταθεί από την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών, που ισχύει σήμερα, στην ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας Κύπρου που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού να επεκταθεί από την ηλικία των εξήντα ενός (61) ετών, όπως προβλέπεται σε αυτόν, στην ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των μελών της αστυνομίας που κατέχουν βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού με άλλες κατηγορίες εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και του έργου της αστυνομίας, που επηρεάζεται αρνητικά από την παγοποίηση των διαδικασιών πλήρωσης οποιασδήποτε κενής θέσης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Κατά τη συζήτηση των προτάσεων νόμου ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εφαρμόζονται διαφορετικά όρια συνταξιοδότησης, τα οποία καθορίζονται ανάλογα με τα καθήκοντα και το είδος της θέσης των εργαζομένων.

Σε σχέση με τις αναφορές των εισηγητών των δύο προτάσεων νόμου για την ανάγκη ίσης μεταχείρισης των μελών της αστυνομίας όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησής τους, ο ίδιος πιο πάνω αξιωματούχος εξέφρασε την άποψη ότι η αστυνομία αποτελεί ειδικό σώμα με απαιτήσεις και καθήκοντα διαφορετικά από αυτά που απαιτούνται στον υπόλοιπο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να γίνονται οποιεσδήποτε συγκρίσεις.

Περαιτέρω, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης θα έχει αρνητική επίδραση στις προσπάθειες ενίσχυσης της επιχειρησιακής ικανότητας της αστυνομίας και σημείωσε ότι στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη νέων αστυνομικών πρώτης γραμμής, οι οποίοι θα αναπληρώσουν το κενό που δημιουργείται από το μεγάλο αριθμό αφυπηρετήσεων.

Τέλος, ο ίδιος αξιωματούχος επισήμανε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν αύξηση των δημόσιων δαπανών, αφού θα συνεχίσει να καταβάλλεται στα επηρεαζόμενα πρόσωπα μισθός ο οποίος θα είναι υψηλότερος από τη σύνταξη που θα καταβαλλόταν κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας συμφώνησε με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και εξέφρασε τη θέση ότι η ανάγκη επιχειρησιακής ετοιμότητας και καλής φυσικής κατάστασης αφορά όλα τα μέλη του σώματος, περιλαμβανομένων και των αξιωματικών, και ως εκ τούτου η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των αξιωματικών θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της Αστυνομικής Δύναμης. Συναφώς, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, πρόθεση της ηγεσίας της αστυνομίας είναι η περίληψη στα κριτήρια για προαγωγή και του πιστοποιητικού καλής φυσικής κατάστασης.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών διαφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου και επισήμανε ταυτόχρονα ότι η δεύτερη πρόταση νόμου δεν πρέπει να προωθηθεί προς ψήφιση, καθότι ο περί Συντάξεων Νόμος δεν έχει εναρμονιστεί ως προς τις διατάξεις που αφορούν τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, περιλαμβανομένων και των ορίων αφυπηρέτησης, με τις διατάξεις του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου και ως εκ τούτου οποιαδήποτε ανάλογη ρύθμιση στην εν λόγω νομοθεσία θα καθίστατο άνευ αντικειμένου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου διαφώνησαν με τις προτάσεις νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου εισηγήθηκαν όπως από τη βασική νομοθεσία απαλειφθούν οι διατάξεις που προβλέπουν για σταδιακή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των μελών τους στο εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους.

Ο εκ των εισηγητών των προτάσεων νόμου βουλευτής κ. Νεόφυτος Κωνσταντίνου εισηγήθηκε όπως το κείμενο της πρώτης πρότασης νόμου διαμορφωθεί κατά τρόπο που οι διατάξεις που προβλέπουν για την κλιμακωτή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαστυνόμων ή των ανωτέρων αυτών διαγραφούν από τη βασική νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό όσα μέλη της αστυνομίας με βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερο αυτού συμπληρώνουν το εξηκοστό πρώτο (61ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, θα αφυπηρετούν στο εξηκοστό τρίτο (63ο) έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι την επιτροπή απασχόλησε επίσης το κόστος και ο αριθμός των επηρεαζομένων που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή με σχετική επιστολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2015.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή της στο σώμα νέο κείμενο σχεδίου της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρώτης πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι η δεύτερη πρόταση νόμου, που αφορά την τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, υπό το φως των επισημάνσεων της εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις οποίες η ψήφισή της σε νόμο θα δημιουργήσει νομοτεχνικές περιπλοκές, αποσύρεται.

  

 

 

 

2 Απριλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων