Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 24 Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, καθώς και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων βασικών κανονισμών, έτσι ώστε να εισαχθεί η ηλεκτρονική καταχώριση των πιο βασικών αιτήσεων των εμπορικών σημάτων και γενικότερα να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των πιο βασικών διαδικασιών των εμπορικών σημάτων από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη,

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς τροποποιούνται οι Κανονισμοί 21, 22, 23, 57, 60 και 61 των βασικών κανονισμών, αντικαθίστανται όλα τα έντυπα του Πίνακα Αιτήσεων του Πίνακα ΙΙ με καινούργια έντυπα και επιπλέον προστίθενται στον ίδιο πίνακα νέα ηλεκτρονικά έντυπα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ενώπιον της επιτροπής, με την ευκαιρία της κατάθεσης των υπό εξέταση κανονισμών στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση όλων των πιο πάνω αναφερόμενων εντύπων, λόγω του ότι κάποια από αυτά ήταν στην αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα, ενώ κάποιων άλλων το κείμενο ήταν στην καθαρεύουσα και μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δήλωσε επιπρόσθετα ότι το πρόγραμμα για την ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων των εμπορικών σημάτων πρέπει να εγκριθεί και να λειτουργήσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, επειδή αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς [Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)], το οποίο εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας, και θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων των εμπορικών σημάτων με ποσό που ανέρχεται στις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000). Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το κράτος δε θα επιβαρυνθεί με κανένα κόστος για την εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος. Η έγκαιρη έγκριση των εν λόγω κανονισμών, τόνισε, αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης του ηλεκτρονικού προγράμματος από το OHIM.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

24 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων