Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Σωτήρης Σαμψών Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 17 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ρουμανίας για Συνεργασία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.229Β και ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης του αντίκτυπου που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, τα δύο μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ άλλων στους ακόλουθους τομείς:

1. Στην έρευνα για την υγεία, στη δημόσια υγεία, στη χρηματοδότηση για την βιοϊατρική έρευνα και στην αξιολόγηση των υπηρεσιών.

2. Στην ανταλλαγή βασικών πληροφοριακών συστημάτων για την υγεία και την επιδημιολογία, ενσωματώνοντας την τηλεϊατρική, μεθόδους στατιστικής και την ανταλλαγή πληροφοριών.

3. Στην ποιότητα και στις προδιαγραφές για την παροχή ιατρικής περίθαλψης και υπηρεσιών.

4. Στην ανταλλαγή πληροφοριών για τη χρηματοδότηση της παροχής ιατρικής φροντίδας και ιατρικής έρευνας.

5. Στην ανταλλαγή πληροφοριών για την ιατρική νομοθεσία.

6. Στην ανταλλαγή επιστημόνων, ειδικών και άλλων επαγγελματιών για την ιατρική περίθαλψη.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

 

23 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων