Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2015» και «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 11) Νόμος του 2015»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Εσωτερικών:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

Πρόδρομος Προδρόμου

Χρίστος Μέσης

Μάριος Μαυρίδης

Ανδρέας Κυπριανού

Γιάννος Λαμάρης

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Νίκος Νικολαΐδης

Νίκος Νουρής

Γιώργος Περδίκης

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Νίκος Κουτσού

Φειδίας Σαρίκας

 

Δημήτρης Συλλούρης

 

Γιώργος Περδίκης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγουσες.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η εφαρμογή όλων των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, ο οποίος ρυθμίζει τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, να ανασταλεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2015.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω βασικού νόμου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων μέχρι τις 2 Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων νόμου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται ειδικότερα η παράταση της αναστολής της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα, αντί μέχρι τη 19η Μαρτίου 2015, που ισχύει σήμερα, ώστε η νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων να τυγχάνει εφαρμογής, μόνο αφού θεσμοθετηθεί το νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Παράλληλα, η αναστολή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για περαιτέρω χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για ενδελεχή εξέταση του όλου ζητήματος της αφερεγγυότητας από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με απώτερο στόχο τη βέλτιστη ρύθμισή του.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρώτης ή της δεύτερης πρότασης νόμου σε νόμο πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε η πρόταση νόμου που θα ψηφισθεί να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015».

19 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων