Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκο Σταυριανό εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις, Άγγελο Βότση, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, και Ρούλα Μαυρονικόλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΑΣΥΜΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Περιπτερούχων Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης, του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), της Κίνησης Νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, του Συνδέσμου Φρουταριούχων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Αρτοποιών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου [Νόμος αρ. 155(Ι) του 2006, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], ώστε να αφαιρεθεί από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση της τουριστικής περιόδου, καθώς και των τουριστικών περιοχών/ζωνών, σε σχέση με τις αργίες και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που εμπίπτουν σ’ αυτές.

Συγκεκριμένα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προτείνεται όπως η τουριστική περιοχή/ζώνη, η τουριστική περίοδος, το τουριστικό και το ειδικό κατάστημα, τα ωράρια λειτουργίας και οι αργίες καθορίζονται με βάση κανονισμούς που θα εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα εγκρίνονται από τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε διεξοδικά το όλο ζήτημα που πραγματεύεται η πρόταση νόμου, στα πλαίσια της μελέτης σχετικών αυτεπάγγελτων θεμάτων με τους ακόλουθους τίτλους:

«1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα αποτελέσματα και την επίδραση του νέου ωραρίου στην αναχαίτιση της ανεργίας.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Πανίκκου Σταυριανού, Άγγελου Βότση, Αθηνάς Κυριακίδου και Ρούλας Μαυρονικόλα).

2. Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, εκεί που χρειάζεται.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Ρούλας Μαυρονικόλα).

3. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη σοβαρή καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοθεσίας από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καθορισμό των τουριστικών περιοχών, ως ήταν και η δέσμευση της αρμόδιας υπουργού.

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκου Σταυριανού)».

Σημειώνεται επίσης ότι για τα πιο πάνω θέματα, από τη συζήτηση των οποίων προέκυψε η ανάγκη κατάθεσης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η επιτροπή πραγματοποίησε αρκετές συνεδρίες στην παρουσία όλων των προαναφερθέντων εμπλεκόμενων φορέων, συνδέσμων και οργανώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, με βάση τη συζήτηση που διεξήχθη για τα πιο πάνω θέματα, διαπιστώθηκε ότι επιβάλλεται η προτεινόμενη ρύθμιση, διότι δεν είναι ορθό τα σοβαρά αυτά θέματα να ρυθμίζονται για τόσο παρατεταμένο χρονικό διάστημα με διατάγματα. Περαιτέρω, διεφάνη ότι το νέο τουριστικό ωράριο έχει δημιουργήσει σοβαρά και αλυσιδωτά προβλήματα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς και πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, ο ανταγωνισμός είναι αθέμιτος λόγω του ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απασχολήσουν προσωπικό, ενώ οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αδυνατούν να έχουν αυτή τη δυνατότητα, με αποτέλεσμα τα μέλη τους να αναγκάζονται να εργάζονται ολόκληρη την εβδομάδα για πολλές ώρες, πλήττοντας έτσι τον ιστό της οικογενειακής και κοινωνικής τους ζωής. Περαιτέρω, πολλές απ’ αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγκάζονται πολύ συχνά να τερματίζουν οριστικά τον κύκλο των εργασιών τους και έτσι το πρόβλημα της ανεργίας συνεχίζει να παραμένει υψηλό. Επισημαίνεται ότι παρουσιάζεται καταστρατήγηση των όρων απασχόλησης και παραβιάζεται η υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά το ωράριο εργασίας και τους μισθούς του προσωπικού. Επίσης, παρ’ όλο που υποβάλλονται καταγγελίες στο αρμόδιο υπουργείο όσον αφορά τις πιο πάνω παραβιάσεις, αυτές είναι περιορισμένες λόγω του φόβου απώλειας της εργασίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής επί των προνοιών της πρότασης νόμου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου δεν επιλύεται το όλο ζήτημα της ρύθμισης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά η ρύθμιση αυτή μετατίθεται στους κανονισμούς, οι οποίοι πρέπει να κατατεθούν από την εκτελεστική εξουσία. Επιπρόσθετα, η ίδια ανέφερε ότι ο λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του όλου θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι, έπειτα και από εκτενή διάλογο που διεξήχθη, εξακολουθούν να υπάρχουν διιστάμενες απόψεις από πλευράς των εμπλεκόμενων/επηρεαζόμενων φορέων. Σύμφωνα επίσης με την ίδια, εντοπίζονται πράγματι προβλήματα στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ωστόσο αυτά δε σχετίζονται με την έκδοση των από μέρους της διαταγμάτων, αλλά πρωτίστως οφείλονται στην οικονομική κρίση. Γι’ αυτό η ίδια κάλεσε την επιτροπή όπως λάβει σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις στο ύψος των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων που ενδεχομένως να επέλθουν από την προτεινόμενη ρύθμιση. Παράλληλα, η ίδια τόνισε ότι πρέπει η επιτροπή να λάβει υπόψη και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι έχουν εξασφαλίσει εργασία και μισθό από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των εν λόγω διαταγμάτων.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ δήλωσε στην επιτροπή ότι υποστηρίζει την πλήρη ελευθεροποίηση του ωραρίου και την κατάργηση του καθορισμού των τουριστικών περιοχών/ζωνών.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ εξέφρασε την άποψη ότι οι κανονισμοί που προτείνεται να κατατεθούν για ρύθμιση του όλου θέματος πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα και προτού εκπνεύσει το υφιστάμενο διάταγμα. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο εκπρόσωπο, στην περίπτωση που δεν παρέχεται επαρκής χρόνος για την ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των σχετικών κανονισμών, το ΚΕΒΕ δεν αντιτίθεται στην έκδοση νεότερου διατάγματος μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Σημειώνεται ότι όλες οι εμπλεκόμενες οργανώσεις, φορείς και σύνδεσμοι κατέθεσαν στην επιτροπή γραπτώς και αναλυτικά τις θέσεις τους, οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Η ΠΟΒΕΚ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κομμωτών-Κουρέων, ο παγκύπριος σύνδεσμος ΣΥΚΑΔΕ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ένδυσης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπόδησης, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Περιπτερούχων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και οι όμιλοι υπεραγορών MAS, SYK-ANEMOS και SAVE MORE δήλωσαν ότι θεωρούν πολύ θετική την προτεινόμενη ρύθμιση. Παράλληλα, δήλωσαν την ετοιμότητά τους, έπειτα από την κατάθεση σχετικών κανονισμών, να συμβάλουν θετικά στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής ρύθμισης για τη λειτουργία των καταστημάτων και για τους όρους απασχόλησης των υπαλλήλων τους.

2. Ο ΠΑΣΥΛΕ, ο ΠΑΣΥΠΕ, ο ΠΑΣΥΜΕ και ο Σύνδεσμος Φρουταριούχων συμφώνησαν με τα μέτρα που έλαβε η εκτελεστική εξουσία για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των λιανικών καταστημάτων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ιδίους, το αποτέλεσμα κρίνεται ως απόλυτα θετικό για όλους τους εμπλεκομένους, αφού η απασχόληση και η εγχώρια ανάπτυξη έχουν τονωθεί σημαντικά, η πολιτεία επωφελείται από τις επιπλέον εισφορές, οι επιχειρήσεις αποκτούν κίνηση τζίρου και πολύτιμη ρευστότητα και ο καταναλωτής έχει αγκαλιάσει τα μέτρα. Περαιτέρω, τυχόν ανάκληση του ωραρίου θα επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην οικονομία με χιλιάδες απολύσεις και θα οδηγήσει σε ναυάγιο την πρώτη αναλαμπή εξόδου από την κρίση.

3. Οι φρουταριούχοι δήλωσαν υπέρμαχοι της φιλελευθεροποίησης του ωραρίου των καταστημάτων, ώστε όλοι οι καταστηματάρχες να μπορούν να εργάζονται κάτω από την ίδια ομπρέλα χωρίς διάκριση.

4. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θεωρεί ότι, επειδή η αγορά μεταβάλλεται και εξελίσσεται, δεν πρέπει να αντικατασταθούν τα διατάγματα, που είναι ευέλικτα, από τη διαδικασία των κανονισμών, η οποία εκ των πραγμάτων είναι χρονοβόρα. Τα ωράρια που ισχύουν σήμερα δοκιμάστηκαν και εξυπηρέτησαν τους καταναλωτές, λόγω του ότι εξασφαλίζουν το δικαίωμα της επιλογής.

5. Η Κίνηση Νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου απευθύνει έκκληση όπως τα διευρυμένα ωράρια και η εργασία την Κυριακή συνεχιστούν, ώστε να διαφυλαχθεί το δικαίωμα στην εργασία και να μην οδηγηθούν νεοπροσληφθέντες στην ανεργία. Από τον Ιούλιο του 2013, που εφαρμόστηκε η επέκταση του ωραρίου, οι νεοπροσληφθέντες στο λιανικό εμπόριο βρήκαν ευκαιρία απασχόλησης και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης οι εισηγητές της πρότασης νόμου αποφάσισαν να διαμορφώσουν το κείμενο της πρότασης νόμου με την προσθήκη διάταξης σύμφωνα με την οποία ο προτεινόμενος νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2015, ώστε να αφεθεί να εκπνεύσει η ισχύς του διατάγματος, που βρίσκεται σε ισχύ και λήγει στις 30 Απριλίου 2015.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

10 Μαρτίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων