Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2015 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 9 Μαρτίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΤ για το 2015 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €50.246.075 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα έσοδα του ΚΟΤ για το 2015 θα προέλθουν κυρίως από την κρατική χορηγία (€48.000.000), τη διαχείριση υποστατικών του οργανισμού (€1.300.000), τα δικαιώματα χορήγησης αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και εξασκήσεως τουριστικών επαγγελμάτων (€516.705) και από άλλες πηγές (€430.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του ΚΟΤ αφορούν κυρίως τα εξής:

1. Αποδοχές προσωπικού (€11.691.972).

2. Αποζημιώσεις, αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€2.290.420).

3. Προβολή και δημοσιότητα (€23.477.338).

4. Οργάνωση και ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος (€3.636.000).

5. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (€5.092.000).

Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι μαζί με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό κατατέθηκε στην επιτροπή και η έκθεση συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, στα πλαίσια των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που διέρχεται η Κύπρος, ο τουρισμός αποτελεί τον κυριότερο τομέα της οικονομίας, ο οποίος μπορεί να συμβάλει άμεσα στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, τα κονδύλια για σκοπούς προβολής και δημοσιότητας που βρίσκονται στη διάθεση του ΚΟΤ κρίνονται ανεπαρκή από τον οργανισμό για την κάλυψη των αναγκών διαφήμισης και προβολής. Ως εκ τούτου, η διαφήμιση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι περιορισμένης έκτασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ηλεκτρονική διαφήμιση.

Σημείωσε περαιτέρω ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσική Ομοσπονδία έχουν σοβαρές αρνητικές επιδράσεις στον τουριστικό τομέα, γεγονός που επιβάλλει την επικέντρωση του προσωπικού του ΚΟΤ σε ενέργειες που θα συντελέσουν στην ανάκαμψη του τουριστικού ρεύματος και στην εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου της τουριστικής αγοράς. Για το λόγο αυτό ο ΚΟΤ έχει προβεί σε ενέργειες περαιτέρω προώθησης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος σε άλλες αγορές, ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τη συνολική απώλεια τουριστών για το έτος 2015.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων το θέμα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η πιθανή απώλεια τουριστών το έτος 2015 και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του οργανισμού.

Συναφώς, ο αντιπρόεδρος του ΚΟΤ δήλωσε ότι σε σχέση με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχουν συσταθεί διατμηματικές ομάδες στον οργανισμό, οι οποίες επεξεργάζονται σχέδια για προσέλκυση συνεδριακού, αθλητικού και θρησκευτικού τουρισμού. Αναφορικά με την απώλεια τουριστών, ανέφερε ότι αυτή θα περιοριστεί σημαντικά λόγω της αναπλήρωσης της απώλειας τουρισμού από τη Ρωσική Ομοσπονδία με την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού τουριστών κυρίως από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ισραήλ. Σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του ΚΟΤ, ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι έχει παραδοθεί στον οργανισμό σχετική μελέτη, η οποία διενεργήθηκε από ανεξάρτητο οίκο, που καταδεικνύει αδυναμίες και προβλήματα στη λειτουργία του ΚΟΤ, κάνοντας παράλληλα εισηγήσεις για βελτιώσεις. Η μελέτη αυτή, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΚΟΤ, θα αξιοποιηθεί από τον οργανισμό στα πλαίσια της προσπάθειας για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΤ για το έτος 2015.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

10 Μαρτίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων