Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2015 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και στις 18 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2015, ο οποίος είναι ισοζυγισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €434.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από ετήσια κρατική χορηγία (€403.590) και από εισφορές για συντάξεις (€30.410).

Οι κυριότερες δαπάνες που προνοούνται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχουν ως ακολούθως:

 

 Μισθοδοσία υπαλλήλων

 Επίδομα παραστάσεως

160.084

1.088

 Ωρομίσθιο προσωπικό

 Συντάξεις

17.532

197.000

 Ενοίκια

12.000

 Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής

13.000

 Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στο εξωτερικό

1.000

 Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού

3.000

 Άλλες δαπάνες

27.296

 Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

2.000
Σύνολο 434.000

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη όσον αφορά τις επιμέρους πρόνοιες του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της ΠΕΠ δήλωσε ότι η μείωσή του κατά €101.000 σε σχέση με το έτος 2014 είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για οικονομική περισυλλογή συνεπεία της οικονομικής κρίσης, καθώς και της αφυπηρέτησης δύο υπαλλήλων.

Ο πιο πάνω αρμόδιος, αναφερόμενος στο έργο της ΠΕΠ, το οποίο συνίσταται στην παρακολούθηση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου και στην υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα, αλλά και στην προβολή του κυπριακού προβλήματος στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, τόνισε ότι η ΠΕΠ έχει εμπλακεί πιο ενεργά στον τομέα της διαφώτισης, πραγματοποιώντας συναντήσεις τόσο με ντόπιους όσο και με ξένους παράγοντες, με στόχο την ορθή ενημέρωση για το εθνικό πρόβλημα και τα προβλήματα του προσφυγικού κόσμου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό εξέταση προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μείωση των κλιμάκων εισδοχής, αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη αναγκών ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού έκτακτων εποχιακών αναγκών, καθώς και για φορολόγηση επιδομάτων.

Υπό το φώς των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων