Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γεώργιος Προκοπίου Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές μέλη της επιτροπής κ. Αντρέα Φακοντή, Κώστα Κώστα και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε επτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 12 Ιουνίου 2014 και 12 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, της Παγκύπριας Οργάνωσης Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (TRAVEL EXPRESS), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών και Οδηγών Αστικών Ταξί Λευκωσίας, του Συνδέσμου Αστικών Ταξί Αμμοχώστου, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αστικών Ταξί Πάφου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών και Οδηγών Αγροτικών Ταξί, του Συνδέσμου Αστικών Ταξί Αεροδρομίου Λάρνακας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Παγκύπρια Ένωση Αστικών Ταξί (ΠΕΑΤ), τα Αστικά Ταξί Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, ο Σύνδεσμος Αστικών Ταξί Λάρνακας Άγιος Χριστόφοροςˮ και ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών και Οδηγών Αστικών Ταξί Λεμεσού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε:

1. να περιοριστεί το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας για οχήματα κατηγορίας “Τ” (ταξί) στα εβδομήντα ευρώ (€70),

2. να εξαιρεθούν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από την καταβολή του ειδικού τέλους άδειας κυκλοφορίας ύψους δώδεκα ευρώ (€12), είκοσι δύο ευρώ (€22) ή τριάντα δύο ευρώ (€32), αναλόγως των κυβικών του οχήματος και της μάζας του εκπεμπόμενου διοξιδίου του άνθρακα, και

3. να προβλεφθεί ότι οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των εξήντα τριών ετών με οχήματα τύπου ελαφρού φορτηγού παλαιότερα των έντεκα ετών καταβάλλουν χαμηλότερο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης της πιο πάνω πρότασης νόμου η επιτροπή αποφάσισε όπως η συζήτηση επ’ αυτής περιοριστεί στην πρώτη υπό αναφορά εισήγηση, που αφορά την τροποποίηση για περιορισμό του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας για οχήματα κατηγορίας “Τˮ (ταξί) στα εβδομήντα ευρώ (€70), αναβάλλοντας για μεταγενέστερο χρόνο την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των υπόλοιπων εισηγήσεων της πρότασης νόμου.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εκ των εισηγητών αυτής κ. Αντρέας Φακοντής δήλωσε ότι αφορμή για την κατάθεσή της υπήρξε η παρούσα οικονομική κατάσταση, η οποία επηρέασε δυσμενώς, μαζί με άλλους παράγοντες, τους επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων ταξί και ως εκ τούτου η προτεινόμενη διάταξη αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για απάμβλυνση μερικώς των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.

Όλοι οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών οδηγών οχημάτων κατηγορίας “Τˮ (ταξί), καθώς και οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ αντίκρισαν θετικά την όλη προσπάθεια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που θα βοηθήσει σημαντικά τους επαγγελματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν εξαιτίας διάφορων λόγων, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας οικονομικής κρίσης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου διαφώνησαν αρχικά με την προτεινόμενη εισήγηση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την επιτροπή για την αρνητική απόφαση της διυπουργικής επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε για το ζήτημα αυτό και ειδικότερα, για να εξετάσει συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα των επαγγελματιών οδηγών οχημάτων κατηγορίας “Τˮ (ταξί). Οι ίδιοι εκπρόσωποι υπενθύμισαν στην επιτροπή ότι ο υπό τροποποίηση βασικός νόμος είναι προϊόν μνημονιακής υποχρέωσης και ψηφίστηκε στη βάση μελετών για επιβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με την εκπομπή ρύπων του κάθε οχήματος, δηλαδή στη βάση περιβαλλοντικών παραγόντων. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι ο αρμόδιος υπουργός βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με τους επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων κατηγορίας “Τˮ (ταξί), προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι για απάμβλυνση του συνόλου των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υιοθέτησε τις απόψεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, επαναλαμβάνοντας ότι ο υπό τροποποίηση νόμος ήταν μνημονιακή υποχρέωση της Δημοκρατίας και την ψήφιση αυτού επέβαλαν τόσο περιβαλλοντικοί όσο και δημοσιονομικοί στόχοι του κράτους. Η διαφωνία της πιο πάνω εκπροσώπου στην υπό συζήτηση τροποποίηση στηρίχθηκε στο ότι αυτή δεν είναι δημοσιονομικά ουδέτερη εισήγηση, αφού η ψήφιση και εφαρμογή της συνεπάγεται απώλεια εσόδων του κράτους.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας περιορίστηκε να εκθέσει τους προβληματισμούς της σε θέματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ ομάδων που αντικρίζονται διαφορετικά.

Στα πλαίσια της τελευταίας συνεδρίας της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε τον πρόεδρο και τα μέλη της ότι, κατόπιν των διαβουλεύσεων που είχε ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με τους επαγγελματίες οδηγούς οχημάτων κατηγορίας “Τˮ (ταξί) και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, κατέληξαν στη συμφωνία όπως το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που περιλαμβάνεται ως εισήγηση στην εν λόγω πρόταση νόμου περιοριστεί στα ογδόντα ευρώ (€80) αντί στα εβδομήντα ευρώ (€70).

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του μέρους της πρότασης νόμου που αφορά τον περιορισμό του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας για οχήματα κατηγορίας “Τˮ (ταξί) σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις, αναβάλλοντας σε μεταγενέστερο χρόνο την ολοκλήρωση της μελέτης των υπόλοιπων εισηγήσεων αυτής, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

 

 

 

 

17 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων