Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γεώργιος Προκοπίου Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΥΠΑΛΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) Κανονισμών, ώστε να καταρτιστεί νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, δύο θέσεις Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου προβλέπονται ήδη στον προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το έτος 2014. Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η δημιουργία των θέσεων αυτών κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς στελέχωσης και καλύτερης λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής. Με δεδομένη τη συνεχιζόμενη κατάσταση της παγοποίησης των διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε στην επιτροπή ότι οι αναφερόμενες θέσεις δε δύναται να προκηρυχθούν και ως εκ τούτου οι ανάγκες στην εν λόγω υπηρεσία θα καλυφθούν με απόσπαση υπαλλήλων από το υφιστάμενο προσωπικό της Αρχής που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας είναι πανομοιότυπο με τα ανάλογα σχέδια υπηρεσίας που ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015».

10 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων