Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/K Περιουσιών του 2015 Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ευγένιος Χαμπουλλάς
Πάμπος Παπαγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Κυριάκος Χατζηγιάννη Ζαχαρίας Κουλίας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και στις 11 Φεβρουαρίου 2015. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών του ίδιου υπουργείου, καθώς επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας και Λεμεσού και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2015, o oποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €15.093.959 και έσοδα ύψους €15.681.025. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2015 είναι πλεονασματικός και ότι το πλεόνασμα υπολογίζεται σε €587.066, ενώ το προϋπολογιζόμενο υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2013 υπολογίζεται σε €1.093.592.

Οι κυριότερες δαπάνες που προνοούνται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχουν ως ακολούθως:

 

Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

4.115.983

Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

2.105.000

Τέλη αποχετεύσεων

1.100.000

Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών (Τ/Κ) περιουσιών

345.000

Συντήρηση Τ/Κ περιουσιών-επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

5.690.010

Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα-επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι

164.010

Συντήρηση και λειτουργία Τ/Κ διατρήσεων

65.000

Δευτερεύοντα έργα-επιδιόρθωση και συντήρηση Τ/Κ κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

415.410

Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα Τ/Κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

550.130

Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων

21.030

Κέντρο Υποδοχής Αθιγγάνων-επιδιόρθωση Τ/Κ κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση αθιγγάνων

10

Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε Τ/Κ συνοικίες εντός των πόλεων

112.480

Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε Τ/Κ περιουσίες σε χωριά

44.700

Αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο

156.710

Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε Τ/Κ γη

10

Κατασκευή δρόμων στις περιοχές αναδασμού

10

Διάφορα έξοδα

178.466

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

30.000

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €8.800.000 θα προέλθει από κρατική χορηγία, ποσό ύψους €2.750.030 από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους €46.800 από διάφορα άλλα έσοδα και ποσό ύψους €4.084.195 από την εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό, η οποία αφορά κυρίως τα εργατικά των ωρομίσθιων υπαλλήλων που απασχολούνται στα συνεργεία συντήρησης των Τ/Κ περιουσιών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν να ενημερωθούν μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Την πορεία επιδιόρθωσης και συντήρησης Τ/Κ κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την πορεία επιδιόρθωσης, συντήρησης και καθαριότητας Τ/Κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων.

3. Την εφαρμογή του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των Τ/Κ περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των επιβλητέων ενοικίων.

5. Την αντικατάσταση υφιστάμενων στεγών από αμίαντο.

6. Τις αγοραπωλησίες Τ/Κ περιουσιών.

7. Την επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία αρχείου προσφύγων.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε τα ακόλουθα:

(α) Όσον αφορά το θέμα της είσπραξης ενοικίων, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τους κλάδους Τ/Κ περιουσιών και θα λαμβάνονται δικαστικά μέτρα ή/και ανάκτηση Τ/Κ περιουσιών, στις περιπτώσεις όπου οι πιστωτές δε συνεργάζονται.

(β) Αναλαμβάνονται έργα βελτίωσης σε Τ/Κ συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

(γ) Αναφορικά με διαχωρισθέντα οικόπεδα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί για σκοπούς ανάπτυξης, θα καταβληθεί προσπάθεια αυτά να διανεμηθούν στους έχοντες πραγματική ανάγκη, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την καταγωγή ή τον τόπο διαμονής του δικαιούχου.

(δ) Το σύστημα μηχανογράφησης τέθηκε σε εφαρμογή εδώ και αρκετό διάστημα και όλες οι επαρχιακές διοικήσεις είναι ήδη συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όσον αφορά το θέμα των αγοραπωλησιών Τ/Κ περιουσιών και το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων, η ίδια πιο πάνω εκπρόσωπος δεσμεύτηκε να καταθέσει στην επιτροπή γραπτά αναλυτικά στοιχεία.

Από πλευράς του ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι υπό τον έλεγχο του Τμήματος τελούν συνολικά δεκαεννέα τεμένη, τα οποία έχουν σχεδόν συντηρηθεί πλήρως.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων