Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2014» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Γεώργιος Προκοπίου Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Όπως είναι γνωστό, για τις πιο πάνω προτάσεις νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί και οι επιδιώξεις τους. Ύστερα όμως από την αναβολή της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος στις 29 Ιανουαρίου 2015, η επιτροπή επανεξέτασε τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση και ψήφιση των πιο πάνω προτάσεων νόμου από την ολομέλεια του σώματος αναβλήθηκε, έπειτα από εισήγηση της σύσκεψης του προέδρου και των αρχηγών ή εκπροσώπων των πολιτικών κομματικών ομάδων και των μονοεδρικών κομμάτων στη Βουλή, για να εξετάσει η επιτροπή το ενδεχόμενο τροποποίησης της προτεινόμενης διάταξης που περιλαμβάνεται στη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου και αφορά την προθεσμία εντός της οποίας επιβάλλεται να καταβληθεί για το έτος 2015 το ετήσιο ή εξαμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος από την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στην πιο πάνω σύσκεψη έγινε εισήγηση όπως η υφιστάμενη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καταβάλλεται το ετήσιο ή το εξαμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας επεκταθεί κατά ένα μήνα όχι μόνο για το έτος 2015 αλλά σε μόνιμη βάση. Με βάση την εισήγηση αυτή η περίοδος εντός της οποίας πρέπει να καταβάλλεται το πιο πάνω τέλος κυκλοφορίας αυξάνεται από σαράντα (40) σε εβδομήντα (70) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της άδειας κυκλοφορίας.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των προτάσεων νόμου από την επιτροπή, η τελευταία ενημερώθηκε ότι ο αρμόδιος υπουργός δε φέρει ένσταση στην πιο πάνω εισήγηση, σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε στη Βουλή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση και, αφού τροποποίησε ανάλογα το κείμενο που προέκυψε από την ενοποίηση των δύο υπό συζήτηση προτάσεων νόμου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε ως ανωτέρω.

 

5 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων