Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Αριστοτέλης Μισός Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Ελέγχου του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, των εταιρειών Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) Λτδ”, “Εταιρεία Μεταφορών Επαρχίας Λεμεσού (ΕΜΕΛ) Λτδ”, “Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνωνας Λτδ”, “ΛΛΛΑ Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ και της ΠΕΑΛ Τηλλυρίας Λτδ. Οι εταιρείες Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου Λτδ (ΟΣΥΠΑ) και ΜΕ Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να αντικατασταθεί ο ορισμός του όρου αναθέτουσα αρχήαπό νέο ορισμό που να καθορίζει ως αναθέτουσα αρχή για τους σκοπούς των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων αντί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, την εισηγητική έκθεση και το ερωτηματολόγιο ανάλυσης του αντίκτυπου που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η υπό αναφορά τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, στα πλαίσια των προσπαθειών του αρμόδιου υπουργείου για βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος δημόσιων μεταφορών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες. Για υλοποίηση του στόχου αυτού το υπουργείο αποφάσισε μεταξύ άλλων να προχωρήσει στη σύσταση και λειτουργία Ομάδας Διαχείρισης Συμβάσεων υπό την εποπτεία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η οποία θα στελεχώνεται από τέσσερις λειτουργούς που θα αποσπαστούν από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Η εν λόγω ομάδα θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και τη διαχείριση των συμβάσεων δημόσιων μεταφορών, το συντονισμό, την υποστήριξη και τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του υπουργείου στον τομέα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ, χωρίς να διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, εξέφρασε τις ανησυχίες του για τον ενδεχόμενο κίνδυνο από το συγκεντρωτισμό των εξουσιών.

Όλοι οι υπόλοιποι που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

3 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων