Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) και του Cyprus Investment Funds Association (CIFA).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος από τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) υπό μορφή συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης και να παραταθεί για περίοδο τεσσάρων μηνών η προθεσμία υποβολής των στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο παρέχεται η δυνατότητα σε ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων να διορίζει ως διαχειριστή του οποιαδήποτε εταιρεία που έχει, σύμφωνα με τα καταστατικά της έγγραφα, ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του συγκεκριμένου οργανισμού, ανεξαρτήτως αν το χαρτοφυλάκιο του εν λόγω οργανισμού περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο παρατείνεται από τέσσερις σε οκτώ μήνες η προθεσμία για την πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων από διεθνή συλλογικά επενδυτικά σχέδια που είχαν αδειοδοτηθεί βάσει του καταργηθέντος περί Διεθνών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να νομιμοποιείται η διατήρηση της λειτουργίας τους και να αποφευχθεί η διάλυσή τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου για τους ΟΕΕ.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η παράταση της προθεσμίας, η οποία αφορά την υποβολή στοιχείων από τους ΟΕΕ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, κρίθηκε αναγκαία, καθότι διαφάνηκε ότι ο χρόνος που παραχωρήθηκε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν ήταν επαρκής, ώστε να ικανοποιηθούν από πλευράς των ενδιαφερομένων όλες οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

3 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων