Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιόν της ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να καταργηθούν ορισμένες διατάξεις του οι οποίες συνιστούν διάκριση λόγω φύλου στον τρόπο απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας από ορισμένα πρόσωπα.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπεται η κατάργηση των σχετικών διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οποίες πρόσωπα τα οποία γεννήθηκαν μεταξύ της 16ης Αυγούστου 1960 και της 11ης Ιουνίου 1999 των οποίων η μητέρα κατά το χρόνο της γέννησής τους ήταν ή εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας και ο πατέρας είναι αλλοδαπός αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα, έπειτα από την υποβολή σχετικής αίτησης στον Υπουργό Εσωτερικών.

Σημειώνεται ότι με την υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης τα υπό αναφορά πρόσωπα αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα αυτόματα με τη γέννησή τους, όπως ισχύει για πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί εντός της εν λόγω περιόδου των οποίων ο πατέρας κατά το χρόνο της γέννησής τους ήταν ή εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας και η μητέρα είναι αλλοδαπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η προτεινόμενη ρύθμιση για άρση της ισχύουσας στη βασική νομοθεσία διάκρισης σε σχέση με τη απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας από ορισμένα πρόσωπα ανάλογα με το αν ο πατέρας τους ή η μητέρα τους είναι Κύπριοι πολίτες κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς υλοποίησης σχετικής δέσμευσης που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι του ΕΔΑΔ με κατάθεση μονομερούς δήλωσης από αυτήν, στα πλαίσια ατομικής προσφυγής η οποία καταχωρίστηκε εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ, ώστε να αποφευχθεί η καταδίκη της από το εν λόγω δικαστήριο με κίνδυνο την καταβολή αποζημιώσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

3 Φεβρουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων