Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς Έρευνας και Διάσωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2015. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στους Τομείς της Έρευνας και της Διάσωσης, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η εν λόγω συμφωνία βελτιώνει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, βελτιώνει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστηρίζει τις ενέργειες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρτημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και των Πρωτοκόλλων της.

Παράλληλα, όπως ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε, στη συμφωνία καθορίζονται οι Περιοχές Έρευνας και Διάσωσης τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες συμπίπτουν με τις Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων (FIR) Λευκωσίας και Αθηνών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις Περιφερειακές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

27 Ιανουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων