Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας-Θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας (Σχέδια Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2014 και στις 14 Ιανουαρίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), του Συνδέσμου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Κύπρου (ΣΕΕΚΚ) και των Επηρεαζομένων/Εκπαιδευομένων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας, ώστε να αφαιρεθεί από αυτό το απαιτούμενο προσόν της κατοχής πτυχίου χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους (PPL).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ε.Ε. αριθ. 805/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2011 δεν απαιτεί την κατοχή του πτυχίου PPL ως προσόντος για σκοπούς έκδοσης άδειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν απαιτεί πλέον την κατοχή του προσόντος αυτού για την έκδοση της σχετικής άδειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η απόκτηση του προσόντος αυτού καθυστερεί την εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων ελεγκτών και συνεπάγεται υψηλό κόστος. Συγκεκριμένα, το πτυχίο αυτό κοστίζει €12.000 για τον κάθε υπότροφο και επομένως, στην περίπτωση που δεν εγκριθεί από τη Βουλή η προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας, η εκπαίδευση για τους είκοσι επτά υπό εκπαίδευση υπότροφους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα στοιχίσει στη δημοκρατία €400.000.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η υπό εξέταση τροποποίηση συζητήθηκε σε συνεδρία της σχετικής υποεπιτροπής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κατά την οποία σημειώθηκε διαφωνία μεταξύ της επίσημης πλευράς και της συνδικαλιστικής πλευράς, γι’ αυτό και το θέμα παραπέμφθηκε στην Υπουργική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για τη λήψη τελικής απόφασης. Η Υπουργική Επιτροπή, αφού άκουσε την επιχειρηματολογία και των δύο πλευρών και αφού έλαβε υπόψη τις διαβεβαιώσεις της επίσημης πλευράς ότι με την αφαίρεση του σχετικού προσόντος δεν επηρεάζεται η ασφάλεια των πτήσεων, αποφάσισε να προβεί σε σύσταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση της σχετικής τροποποίησης των κανονισμών.

Τοποθετούμενος επί των πιο πάνω, ο προϊστάμενος της Εκπαιδευτικής Μονάδας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η κατάργηση του απαιτούμενου προσόντος του πτυχίου PPL θα επισπεύσει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τόνισε ταυτόχρονα ότι με την τροποποίηση αυτή δε διαφοροποιούνται τα επίπεδα εκπαίδευσης και ασφάλειας.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και παράλληλα, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που το τμήμα έλαβε από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, δεν επηρεάζεται η ασφάλεια των πτήσεων.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΕΚ διαφώνησαν με την υπό εξέταση τροποποίηση και δήλωσαν ότι το πτυχίο PPL συμβάλλει στην ασφάλεια των πτήσεων και αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών και των ελλείψεων που παρατηρούνται στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν ειδικότερα μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου εργάζονται στα τύφλα λόγω της μη λειτουργίας ραντάρ προσέγγισης, τεχνολογίας που υπάρχει ακόμα και σε τριτοκοσμικές χώρες.

2. Στα κυπριακά αεροδρόμια υπάρχει μικτή κυκλοφορία μικρών και μεγάλων αεροσκαφών, VFR και IFR, ενώ κάτι τέτοιο δε συναντάται σε άλλα διεθνή αεροδρόμια με παρόμοιο αριθμό κινήσεων. Ειδικότερα, στο αεροδρόμιο Πάφου πετούν ταυτόχρονα με τα επιβατικά αεροσκάφη στρατιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

3. Δεν έγινε ποτέ συντήρηση εκπαίδευσης (refresher training) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, όπως επιβάλλουν οι σχετικοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να στηρίζονται εξ ολοκλήρου στην ποιότητα της αρχικής τους εκπαίδευσης και στο PPL.

4. Στους Πύργους Ελέγχου Λάρνακας και Πάφου δεν υπάρχει επιθεωρητής βάρδιας, συνεπώς ο ελεγκτής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εκπαιδευμένος, για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στα καθήκοντά του.

5. Δεν έχει διενεργηθεί μελέτη επικινδυνότητας σε σχέση με την αφαίρεση του απαιτούμενου προσόντος του PPL.

6. Στο εξής μπορεί να γίνεται εκπαίδευση για την απόκτηση του πτυχίου LAPL (Light Aircraft Pilot License), καθώς η εκπαίδευση αυτή διαρκεί λιγότερο και έχει χαμηλότερο κόστος.

Τέλος, η ΠΑΣΕΕΚ, σε σχετική επιστολή της προς την επιτροπή, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2014, αναφέρει ότι μπορεί να συζητήσει την αφαίρεση από το σχέδιο υπηρεσίας του απαιτούμενου προσόντος του πτυχίου PPL, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι συνθήκες εκπαίδευσης και εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας βελτιωθούν και είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΕΚΚ δήλωσε ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επενδύσει στα συστήματά τους όσον αφορά τον τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό, ενώ στην Κύπρο η μόνη επένδυση που έχει γίνει διαχρονικά είναι στην εκπαίδευση του έμψυχου υλικού. Συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, δεδομένων των συνθηκών του επαγγέλματος στην Κύπρο, είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη η κατοχή του πτυχίου χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους.

Τοποθετούμενοι επί των πιο πάνω θέσεων της ΠΑΣΕΕΚ και του ΣΕΕΚΚ, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ιστορικά η απαίτηση για το PPL κληρονομήθηκε από την αγγλική αποικιοκρατία, ενώ σήμερα με την εξέλιξη της πλοήγησης και της τεχνολογίας καμία χώρα, ούτε η Αγγλία, δεν απαιτεί την κατοχή του προσόντος αυτού.

2. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας λειτουργεί στην Υπηρεσία Ελέγχου στη Λευκωσία. Στον Πύργο Ελέγχου και των δύο αεροδρομίων υπάρχει οθόνη με εικόνα ραντάρ και οι ελεγκτές αεροδρομίου, παρ’ όλο που βλέπουν την εικόνα, δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να τη χρησιμοποιούν, αφού δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση. Ο έλεγχος που παρέχεται σήμερα γίνεται με το διαδικαστικό τρόπο, ο οποίος είναι εγκεκριμένος και ασφαλής, σύμφωνα με τον ICAO, και βασίζεται στις αναφορές των χειριστών. Προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για εκπαίδευση του προσωπικού των ελεγκτών αεροδρομίου στο σύστημα ραντάρ απέτυχαν είτε λόγω συντεχνιακών διεκδικήσεων είτε λόγω έλλειψης προσωπικού. Η αναμενόμενη αύξηση στον αριθμό των ελεγκτών θα επιτρέψει την εκπαίδευσή τους στη χρήση των ραντάρ προσέγγισης.

3. Η συντήρηση εκπαίδευσης (refresher training) είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της συνδικαλιστικής πλευράς ότι δεν έγινε ποτέ συντήρηση εκπαίδευσης. Σε όλες τις μονάδες είναι καταχωρισμένες και έχουν γίνει τέτοιες εκπαιδεύσεις τόσο στους δύο Πύργους Ελέγχου των αεροδρομίων όσο και στο Κέντρο Ελέγχου.

4. Μικτά αεροδρόμια υπάρχουν παντού στον κόσμο και σε αυτά οι ελεγκτές εκπαιδεύονται σε όλα τα πιθανά σενάρια ανοικτής κίνησης στις ασκήσεις εξομοιωτή και ακολούθως στην πραγματική κίνηση.

5. Το πτυχίο LAPL, το οποίο προτείνεται από τη συντεχνία για αντικατάσταση του PPL, είναι εντελώς καινούριο και το τμήμα αμφιβάλλει κατά πόσο το κόστος είναι το αναφερόμενο, αφού δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τέτοιες άδειες.

6. Οι ελεγκτές αποκτούν τη γνώση για τη συμπεριφορά του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στον εξομοιωτή από τη θέση του χειριστή.

7. Η απαίτηση για PPL μπορεί να εμποδίσει κατά τα άλλα ικανούς υποψηφίους να διεκδικήσουν τη θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας. Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις εκπαιδευόμενων που, ενώ είχαν επιτύχει στη σχετική εκπαίδευση, ήταν αδύνατο να πετάξουν μόνοι τους με αεροσκάφος και τελικά δεν έγιναν ελεγκτές.

Στο στάδιο της διεξαγωγής της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας να αποστείλει γραπτώς στην επιτροπή σχετική διαβεβαίωση ότι η αφαίρεση του απαιτούμενου προσόντος του πτυχίου χειριστή ιδιωτικού αεροσκάφους δε μειώνει την ασφάλεια των πτήσεων στη Δημοκρατία. Ανταποκρινόμενο στο αίτημα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, με επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2014, επιβεβαίωσε και γραπτώς ότι η αφαίρεση του εν λόγω προσόντος δε μειώνει και δεν επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων, προσθέτοντας περαιτέρω ότι το προσόν αυτό δεν προσθέτει στην επαγγελματική επάρκεια των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι η αφαίρεση του PPL διορθώνει μια διαχρονική στρέβλωση και επιτρέπει την εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων, που θα χρησιμοποιηθούν για την απαιτούμενη αναβάθμιση της Υπηρεσίας Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και δεδομένης της γραπτής διαβεβαίωσης που έλαβε από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δε θα επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια των πτήσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

20 Ιανουαρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων