Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014»

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή             Εσωτερικών:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

Πρόδρομος Προδρόμου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

Μάριος Μαυρίδης

Χρίστος Μέσης

Μαρία Κυριακού

Νίκος Νουρής

Γιάννος Λαμάρης

Αθηνά Κυριακίδου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Δημήτρης Συλλούρης

Γιώργος Περδίκης

Γιώργος Περδίκης

Νίκος Κουτσού

Μη μέλη των επιτροπών:

 

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασαν από κοινού τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 Δεκεμβρίου 2014, σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η εφαρμογή αυτού να ανασταλεί μέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2015.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2015, οι οποίοι παρατίθενται αυτούσια, είναι οι ακόλουθοι:

«Ο νόμος που τροποποιεί τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο Ν. αρ. 9/65, δηλαδή 142(Ι) του 2014, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αρχές Σεπτεμβρίου του 2014 και τέθηκε σε ισχύ στις 9.9.2014. Ο παρών Νόμος 142(Ι) του 2014 τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναφορικά με ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Με την ισχύ της παρούσας νομοθεσίας ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες της ΕΕ και η Κυπριακή Δημοκρατία επωφελήθηκε δανειοδότησης γύρω στα €350 εκατομ. στις αρχές Δεκεμβρίου. Επιπρόσθετα αυτού, θα εγκρίνετο επιπρόσθετη δανειοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους €85 εκατομ., η οποία έγκριση έχει ανασταλεί. Με την ψήφιση του παρόντος Νόμου και την αναστολή της ψήφισης της νομοθεσίας κλονίζεται η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που θα επιφέρει αλυσιδωτά προβλήματα τόσο σε σχέση με τους παρόντες δανειστές όσο και στους οποιουσδήποτε νέους δανειστές.

Σημειώνεται ότι ο νόμος Ν. αρ. 142(Ι)/2014 εκ των πραγμάτων, για να μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να εγκριθούν και οι νέοι κανονισμοί πώλησης. Οι κανονισμοί πώλησης βρίσκονται στο Γενικό Εισαγγελέα για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. Όταν και εφόσον ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος, οι κανονισμοί θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως θα κατατεθούν για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε εκποίηση ακινήτου. Σημειώνεται το γεγονός ότι παράλληλα προωθούνται για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και όλες οι νομοθεσίες που πλαισιώνουν το σχέδιο αφερεγγυότητας.».

Στο στάδιο της επανεξέτασης του αναπεμφθέντος νόμου ο Υπουργός Οικονομικών, αναλύοντας περαιτέρω τους λόγους της αναπομπής και απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη των επιτροπών, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η αναστολή της ισχύος της νομοθεσίας που διέπει τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων αμέσως μετά την είσπραξη €350 εκατομ. ως μέρος της δανειοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία της χώρας.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε περαιτέρω ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε πορεία επανάκτησης της αξιοπιστίας της και έχει για πρώτη φορά μετά το 2010 αναβαθμιστεί και επανέλθει μερικώς στις αγορές, προσθέτοντας παράλληλα ότι η συνέχιση της ανάκαμψης της οικονομίας δύσκολα θα επιτευχθεί, εάν η κυπριακή οικονομία παύσει να απολαμβάνει και απολέσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Η μη αποδοχή της αναπομπής του εν λόγω νόμου, όπως ανέφερε ο ίδιος, εγείρει τον κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία να αδυνατεί να αντλήσει χρηματοδότηση από την τρόικα και τις διεθνείς αγορές.

Αναφορικά με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από μέλη των επιτροπών σε σχέση με την ετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα, το οποίο συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή και την υλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη νέα διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, ο υπουργός δήλωσε ενημερωτικά ότι τρία από τα πέντε συναφή νομοσχέδια βρίσκονται ήδη κατατεθειμένα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, το τέταρτο αναμένεται να εγκριθεί κατά την αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ το πέμπτο βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης με την τρόικα. Συναφώς, για τους πιο πάνω λόγους ο ίδιος αξιωματούχος διαβίβασε την έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας η Βουλή να αποδεχτεί την αναπομπή και να μην επιμείνει στην αναστολή της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε τη διαδικασία της αναπομπής της σχετικής νομοθεσίας αντί της αναφοράς αυτής στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθότι δεν παρέχονταν τα χρονικά περιθώρια για υποβολή αναφοράς και έκδοση σχετικής απόφασης. Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα μπορούσε να τεθεί ως επιχείρημα ενώπιον του δικαστηρίου η αντισυνταγματικότητα αναστολής της έναρξης ισχύος νόμου μετά την ψήφιση αυτού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος των επιτροπών βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, μη αποδεχόμενοι τους λόγους της αναπομπής, τάσσονται εναντίον της αποδοχής της.

2. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

3. Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, αποδεχόμενοι τους λόγους της αναπομπής, τάσσονται υπέρ της αποδοχής της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η υπό αναφορά αναπομπή παραπέμπεται στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

13 Ιανουαρίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων