Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης για τον Κεντρικό Τελωνισμό όσον αφορά την Κατανομή των Εθνικών Εξόδων Είσπραξης που Παρακρατούνται κατά τη Διάθεση των Παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. (Κυρωτικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 15 Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Σύμβασης για τον Κεντρικό Τελωνισμό όσον αφορά την Κατανομή των Εθνικών Εξόδων Είσπραξης που Παρακρατούνται κατά τη Διάθεση των Παραδοσιακών Ίδιων Πόρων στον Προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 10 Μαρτίου 2009.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η εν λόγω σύμβαση καθορίζει τις διαδικασίες ανακατανομής των εξόδων είσπραξης κατά τη διάθεση των παραδοσιακών ίδιων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση κεντρικού τελωνισμού σύμφωνα με τον Εκσυγχρονισμένο Τελωνειακό Κώδικα, όταν τα εμπορεύματα διασαφούνται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα κράτος μέλος, αλλά προσκομίζονται στο τελωνείο σε άλλο κράτος μέλος.

Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι η υπό συζήτηση σύμβαση έχει επικυρωθεί μέχρι σήμερα από είκοσι ένα κράτη μέλη, ενώ αναμένεται η επικύρωσή της από τα υπόλοιπα επτά, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Παράλληλα, σε ενημερωτικό σημείωμα το οποίο ο ίδιος κατέθεσε στην επιτροπή αναφέρεται ότι αναμένεται η τροποποίηση της σύμβασης λόγω αντικατάστασης του Εκσυγχρονισμένου Τελωνειακού Κώδικα από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, καθώς και μείωσης της παρακράτησης των εσόδων για διοικητικούς λόγους από 25% σε 20% σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2014 για το Σύστημα των Ίδιων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τo μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχέδιου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

13 Ιανουαρίου 2015

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων