Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6)  Νόμος του 2014» και «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως  Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Ανδρέας Κυπριανού
Μάριος Μαυρίδης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μαρία Κυριακού Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου
Πάμπος Παπαγεωργίου Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Νικολαΐδης Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Περδίκης
Νίκος Κουτσού  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σε τρεις συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου, την 1η και στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να ανασταλεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015 η εφαρμογή όλων των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, ο οποίος ρυθμίζει τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του ίδιου πιο πάνω νόμου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 αναφορικά με ενυπόθηκο ακίνητο που αποτελεί κύρια κατοικία, ο εν λόγω νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των υπό αναφορά προτάσεων νόμου στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας των επιτροπών για το όλο θέμα, η αναστολή της εφαρμογής όλων των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 για κάποιο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία λόγω της αδυναμίας και των δυσκολιών που παρατηρούνται σε σχέση με την κατάθεση στη Βουλή υπό τη μορφή διάφορων νομοσχεδίων του εξαγγελθέντος από την κυβέρνηση Πλαισίου Αφερεγγυότητας, το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοζόταν ταυτόχρονα με τον εν λόγω νόμο ή έστω να κατατίθετο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2014, όπως ήταν και η σχετική κυβερνητική δέσμευση. Σύμφωνα με τους ιδίους, η εξέταση των εν λόγω προτάσεων νόμου κρίνεται σκόπιμη, επειδή η νομοθεσία για τις εκποιήσεις, ύστερα από τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις ασκηθείσες αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, βρίσκεται σε ισχύ, χωρίς να έχουν στο μεταξύ καρποφορήσει οι όποιες προσπάθειες του νομοθετικού σώματος για βελτίωση του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου και για προστασία των οφειλετών που δοκιμάστηκαν από την οικονομική κρίση. Περαιτέρω, το αναμενόμενο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας συνιστά μνημονιακή υποχρέωση η οποία διαφαίνεται ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί εγκαίρως.

Ειδικότερα, σε σχέση με την πρώτη πρόταση νόμου, η αναπληρώτρια πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της εν λόγω επιτροπής και εισηγητή αυτής της πρότασης νόμου, στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας των επιτροπών διευκρίνισε ότι η προβλεπόμενη αναστολή προτείνεται να ισχύσει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για κατάθεση στη Βουλή και ψήφιση σε νόμους των αναγκαίων κυβερνητικών νομοσχεδίων για τη θεσμοθέτηση νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση νόμου, στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίας οι εισηγητές της δήλωσαν ότι η προβλεπόμενη αναστολή προτείνεται να ισχύσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, επειδή με βάση τα συμφωνηθέντα μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή λήγει η προθεσμία που προβλέπεται για τη θεσμοθέτηση του νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Συναφώς, σύμφωνα με τους ίδιους εισηγητές, με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται ο στόχος της εφαρμογής της νέας διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων σε χρόνο που να συμπίπτει με το αναμενόμενο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, με το οποίο θα προσφέρεται δίχτυ προστασίας σε ορισμένους δανειολήπτες για τους οποίους η προστασία αυτή κρίνεται αναγκαία.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας των επιτροπών ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η ζητούμενη αναστολή δεν κρίνεται υπό τις περιστάσεις σκόπιμη, επειδή προωθείται ήδη η θεσμοθέτηση νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας μέσα από τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων νομοθεσιών ως ασφαλιστικής δικλίδας για την προστασία επηρεαζόμενων πολιτών ευάλωτων κατηγοριών και η όλη προσπάθεια αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος έδωσε διαβεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες καμία εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου δεν πρόκειται να γίνει μέχρι το τέλος του 2014 και τόνισε ότι η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την εκποίηση οποιουδήποτε ενυπόθηκου ακινήτου προϋποθέτει τη θέσπιση κανονισμών των οποίων οι διατάξεις θα είναι εφαρμοστικές σχετικών διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 και οι οποίοι, όπως σχετικά δήλωσε, αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή προς έγκριση κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί περί αναστολής της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις, η οποία συνιστά μνημονιακή υποχρέωση και αφορά την υλοποίηση προνοιών του επικαιροποιημένου Μνημονίου Συναντίληψης, δυνατόν να αναστείλει την όλη διαδικασία της χρηματοδότησης του κράτους μέχρι το Μάρτιο του 2015 ή ενδεχομένως για αβέβαιη χρονική περίοδο. Συναφώς, η διαδικασία που απαιτείται για εκταμίευση της επικείμενης δόσης έχει ήδη αρχίσει, έπειτα από πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, το οποίο διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τη λήψη σχετικής έγκρισης από τα κράτη μέλη και ακολούθως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Στην παρούσα φάση, τυχόν αναστολή της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις ενδέχεται να επιδεινώσει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, τα οποία παρουσιάζονται βελτιωμένα, ενώ στην απουσία της αναγκαίας χρηματοδότησης η οικονομία ενδέχεται να υποστεί πρόσθετους κλυδωνισμούς. Επιπρόσθετα, μια τέτοια απόφαση δυνατόν να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση της Δημοκρατίας στο στάδιο της σχετικής συζήτησης με τους εταίρους της για την καταβολή των επόμενων δόσεων.

Ο αρμόδιος υπουργός τόνισε επίσης ότι οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της κυπριακής οικονομίας και ότι το όλο θέμα πρέπει να αντικρίζεται στη βάση του ότι πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η αποκατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους και ότι η παρακώλυση με οποιοδήποτε τρόπο της επανόδου της Δημοκρατίας στις αγορές δεν είναι προς όφελός της.

Η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δήλωσε από πλευράς της ότι σύντομα θα δοθούν στο Υπουργείο Οικονομικών υποβοηθητικά στοιχεία για σκοπούς διαμόρφωσης ορισμένων κριτηρίων με στόχο την εισδοχή δανειοληπτών στο νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, αφού προσμετρηθούν οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Μέλη των δύο επιτροπών ζήτησαν επίσης πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις αναφορικά με θέματα που είναι συνυφασμένα με το θέμα της νέας διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων και της θεσμοθέτησης εκσυγχρονισμένου Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Επισημαίνεται ότι, στη βάση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από μέλη των επιτροπών αναφορικά με την εκφρασθείσα εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών θέση σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 δεν πρόκειται να εφαρμοστούν πριν από τη θέσπιση των αναγκαίων κανονισμών με τους οποίους να ρυθμίζονται οι λεπτομερείς διαδικασίες δημοπρασίας ενυπόθηκων ακινήτων, οι επιτροπές ενημερώθηκαν γραπτώς με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2014, αναφορικά με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Συναφώς, σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2014, «εφόσον πολύ ουσιώδεις πρόνοιες, όπως είναι ο τρόπος επιλογής δημοπράτη και οι ειδοποιήσεις για δημοπρασία, η διαδικασία, τα έξοδα κ.λπ., αφήνονται να ρυθμιστούν με κανονισμούς, η ανυπαρξία επί του παρόντος τέτοιων κανονισμών καθιστά τις σχετικές πρόνοιες ανεφάρμοστες».

Επισημαίνεται επίσης ότι σε μεταγενέστερο στάδιο και συγκεκριμένα στις 11 Δεκεμβρίου 2014 κατατέθηκαν στη Βουλή δύο από τα κυβερνητικά νομοσχέδια τα οποία αποτελούν μέρος ευρύτερου πακέτου νομοσχεδίων, με το οποίο αναμένεται να θεσμοθετηθεί το νέο Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Ωστόσο, η κατάθεση των εν λόγω νομοσχεδίων λίγες μέρες πριν από το τέλος της πιο πάνω αναφερόμενης από τον Υπουργό Οικονομικών προθεσμίας κρίνεται ότι δεν παρέχει στη Βουλή τη δυνατότητα της εις βάθος και ενδελεχούς μελέτης αυτών στο διάστημα μέχρι την επικείμενη διακοπή των εργασιών της Βουλής.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης της πρώτης πρότασης νόμου σε νόμο, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014», ενώ, σε περίπτωση ψήφισης της δεύτερης πρότασης νόμου σε νόμο αντί της πρώτης, πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε επίσης να αναφέρεται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014».

16 Δεκεμβρίου 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων