Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμου, ώστε να παραταθεί και για το έτος 2015 η απαγόρευση της πλήρωσης με οποιοδήποτε τρόπο κάθε κενής θέσης στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν γραπτώς στην επιτροπή, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δεδομένης της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και των έκτακτων δημοσιονομικών συνθηκών εξαιτίας των οποίων η συγκεκριμένη απαγόρευση είχε ισχύσει και κατά τα έτη 2013 και 2014.

Συναφώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται επίσης συμμόρφωση με την υποχρέωση που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης με την τρόικα για μείωση του αριθμού των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα κατά 4 500 κατά την περίοδο 2012-2016 μέσω, μεταξύ άλλων, του παγώματος των προσλήψεων νέου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, υποβάλλει με την παρούσα έκθεσή της το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος, επιφυλάσσοντας τις τελικές θέσεις των μελών της στο στάδιο της συζήτησής του.

 

 

 

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων