Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 11 Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €1.230.000 και η διάθεσή τους από το ταμείο της ΑΛΚ για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και δραστηριοτήτων, για τα οποία η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2014 δεν ήταν επαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πρόσθετες πιστώσεις απαιτούνται για τα ακόλουθα:

1. Χρηματοδότηση περιβαλλοντικής μελέτης αναφορικά με τις δραστηριότητες ενέργειας/υδρογονανθράκων στο λιμάνι Λάρνακας (€70.000).

2. Αγορά υπηρεσιών για κάλυψη έκτακτων και άμεσων υπηρεσιακών αναγκών (€200.000).

3. Λήψη μέτρων για σκοπούς ασφάλειας και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των λιμανιών στην Πάφο και το Λατσί (€60.000).

4. Εγκατάσταση αγκυροβολίου στο λιμάνι Πάφου για διευκόλυνση των προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων (€700.000).

5. Σύνταξη του στρατηγικού σχεδιασμού της Αρχής (€200.000).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων