Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Νίκος Νουρής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρύθμισις και Τέλη) Νόμου, έτσι ώστε να καθοριστούν στο νόμο αυτό επιπρόσθετες κατηγορίες πολιτών που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν ή μειωμένου κόστους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια, σύμφωνα με τους σχετικούς περί Κυβερνητικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς, και οι οποίες κατηγορίες πολιτών θα εξαιρούνται από την προβλεπόμενη στο βασικό νόμο προϋπόθεση της καταβολής εισφορών σε ασφαλιστέες απολαβές, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, για τρία συνολικά έτη. Παράλληλα, διευρύνεται η διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Υγείας να απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από το σύνολο ή μέρος των προϋποθέσεων ή των τελών που απαιτούνται για πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια, ώστε να έχει τη δυνατότητα αυτή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη εξαίρεσης ευάλωτων ομάδων πολιτών από την προϋπόθεση της καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τρία τουλάχιστον έτη, προκειμένου αυτές να καταστούν δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια, επισημάνθηκε έγκαιρα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014, στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης θέματος που ενεγράφη έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου, κ. Στέλλας Κυριακίδου και κ. Κώστα Κωνσταντίνου με τίτλο «Τα προβλήματα που προκύπτουν στη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας νοσηλείας, σε συσχετισμό με την πρόνοια της νομοθεσίας για καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια της συζήτησης που είχε διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής για το αναφερόμενο πιο πάνω αυτεπάγγελτο θέμα και δεδομένης της αποστέρησης από διάφορες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του δικαιώματος πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υπέβαλε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο με σχετική απόφασή του όρισε Υπουργική Επιτροπή για εξέταση του θέματος. Η Υπουργική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υιοθέτησε τις περισσότερες από τις εισηγήσεις του Υπουργείου Υγείας και κατέληξε στην προτεινόμενη με το νομοσχέδιο ρύθμιση.

Η ίδια εκπρόσωπος αναφέρθηκε ειδικότερα στις νέες κατηγορίες πολιτών που εξαιρούνται από την προϋπόθεση της καταβολής εισφορών σε ασφαλιστέες απολαβές για τρία έτη, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

1. Τα πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, όπως νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, ασθενείς με συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις και άλλοι ασθενείς.

2. Οι άνεργοι.

3. Οι έγκυες γυναίκες.

4. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ ετών.

5. Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, για να επωφελούνται της αναφερόμενης πιο πάνω εξαίρεσης, πρέπει να διαμένουν μόνιμα στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

Ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της επιτροπής, επισημάνθηκε από όλους η ανάγκη επέκτασης της προτεινόμενης εξαίρεσης και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι φοιτητές και οι παθόντες. Ωστόσο, λόγω του ότι τέτοια επέκταση συνεπάγεται κόστος και δεδομένου ότι, σύμφωνα με σχετική συνταγματική διάταξη, δεν επιτρέπεται η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή, η επιτροπή αποφάσισε να απευθυνθεί γραπτώς στον Υπουργό Υγείας ζητώντας να μελετηθεί και να προωθηθεί, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση της σχετικής εξαίρεσης και στις δύο πιο πάνω κατηγορίες του πληθυσμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων