Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2014. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως αυτός αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του άρθρου 45Α του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, ώστε:

1. να αντικατασταθεί ο όρος Διοικητήςαπό τον όρο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και

2. να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να εκδίδει σε μέλος του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας που είναι τοποθετημένο στις μονάδες της Εθνικής Φρουράς άδεια οδήγησης στρατιωτικών ή άλλων οχημάτων της Εθνικής Φρουράς σε κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία της άδειας οδήγησης που κατέχει το μέλος αυτό.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθότι αφενός μεν θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού το οποίο είναι τοποθετημένο και για εφεδρική υπηρεσία στη μονάδα και συμμετέχει και ενεργά στις δραστηριότητες αυτής, λαμβανομένου υπόψη και του μειωμένου αριθμού των στρατευσίμων, και αφετέρου δε αναμένεται να συμβάλει στην αυξημένη ασφάλεια οδήγησης των στρατιωτικών ή άλλων οχημάτων της Εθνικής Φρουράς.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης της επιτροπής και της συζήτησης του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας εισηγήθηκαν τροποποίηση της πρόνοιας του νομοσχεδίου που αφορά τη δυνατότητα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς να εκδίδει τις προαναφερόμενες άδειες οδήγησης στο πολιτικό προσωπικό που είναι τοποθετημένο στις μονάδες της Εθνικής Φρουράς, για σκοπούς σαφέστερης και ορθότερης διατύπωσης του εν λόγω κειμένου. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με την εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας και ως εκ τούτου κατατέθηκε στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού ενσωμάτωσε στις πρόνοιες του νομοσχεδίου τις υπό αναφορά εισηγήσεις, κατά πλειοψηφία του προέδρου αυτής και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του διαμορφωμένου νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

16 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων