Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Άδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, αναπλ. πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Γιώργος Βαρνάβα
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν κα παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της εταιρείας “C. Phasarias Automotive Center Ltd”.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί των Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Άδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμών για την ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιούνται η Οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η Οδηγία 93/12/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, με τους υπό εξέταση κανονισμούς τροποποιείται το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων μολυβδούχου βενζίνης που χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το 0,03%, αντί για 0,5%, που ισχύει σήμερα, των συνολικών πωλήσεων βενζίνης στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για τροποποίηση των βασικών κανονισμών προέκυψε μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EU Pilot 6625/14/CLIM”, που αφορούσε τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων μεταφοράς με την εν λόγω Οδηγία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία η πρόνοια της Οδηγίας σύμφωνα με την οποία οι ποσότητες μολυβδούχου βενζίνης που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνουν το 0,03% των συνολικών πωλήσεων βενζίνης στη Δημοκρατία.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ετοίμασε αμέσως τους προτεινόμενους κανονισμούς, η εφαρμογή των οποίων δεν αναμένεται να επηρεάσει το δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα, βάσει όλων όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος και επειδή η μολυβδούχος βενζίνη εισάγεται μόνο από μία εταιρεία και οι ποσότητες είναι αμελητέες, δεν προέβη σε δημόσια διαβούλευση γύρω από το όλο θέμα, αλλά ενημέρωσε το μοναδικό εισαγωγέα και προμηθευτή.

Σημειώνεται δε ότι, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από την 1η Μαΐου 2004, που τέθηκαν σε ισχύ οι βασικοί κανονισμοί, σταμάτησε η εμπορία μολυβδούχου βενζίνης στα πρατήρια πετρελαιοειδών και μέχρι τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου καταναλώθηκε όλο το απόθεμα. Έκτοτε η εμπορία μολυβδούχου βενζίνης περιορίζεται αποκλειστικά για χρήση από αγωνιστικά αυτοκίνητα με παλαιού τύπου μηχανές. Επίσης, σημειώνεται ότι οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν στην επιτροπή ότι η συνολική ετήσια ποσότητα μολυβδούχου βενζίνης που καταναλώνεται είναι λιγότερη του ενός τόνου σε σύνολο ετήσιων πωλήσεων βενζίνης 350 000 τόνων (ποσοστό 0,0003%).

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο αριθμός οκτανίων της μολυβδούχου βενζίνης είναι περίπου 115, ενώ η τιμή πώλησής της κυμαίνεται στα €8,5-9,0/λίτρο (σε σύγκριση με €1,37/λίτρο, που είναι η τιμή της αμόλυβδης 98 οκτανίων), παράγοντας αποτρεπτικός για την ευρεία χρήση της.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας “C. Phasarias Automotive Center Ltd” συμφώνησε με την τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων