Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2014, Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Δεκεμβρίου 2014. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΡΙΚ, καθώς και εκπρόσωποι του ΡΙΚ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €1.038.215 από το ταμείο του ΡΙΚ, για σκοπούς κάλυψης αναγκών που προκύπτουν κάτω από το άρθρο “Έξοδα Προγραμμάτων”.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι πρόσθετες πιστώσεις αφορούν την ανάγκη κάλυψης της ετήσιας δαπάνης που απαιτείται για αγορά από το ΡΙΚ ξένου προγράμματος, για παραγωγές και συμπαραγωγές του ΡΙΚ, καθώς και για την κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων στην Κύπρο, περιλαμβανομένου και του Ράλι Κύπρος 2014.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πρόσθετες πιστώσεις που ζητούνται θα προέλθουν:

1. από εξοικονομήσεις από τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2014 σε ηλεκτρική ενέργεια ύψους €178.500,

2. από μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2014, που προκύπτουν από εξοικονομήσεις ύψους €559.715, και

3. από το υπόλοιπο του συνόλου της κρατικής χορηγίας προς το ΡΙΚ όπως αυτή περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2014 ύψους €300.000, το οποίο μέχρι στιγμής δεν καταβλήθηκε στο ίδρυμα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ δήλωσαν ότι, εκτός του γεγονότος ότι οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την κάλυψη του προγράμματος του ΡΙΚ όπως περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του ΡΙΚ για το 2014 δεν ήταν επαρκείς, έτσι που το ίδρυμα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές του ανάγκες, προέκυψε επίσης πρόσθετη ανάγκη για σκοπούς κάλυψης του Ράλι Κύπρος 2014, για την οποία το ίδρυμα δεν έλαβε κανένα έσοδο.

Περαιτέρω, οι ίδιοι πιο πάνω αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2014, πέραν της κρατικής χορηγίας, έχει περιληφθεί πρόνοια για πρόσθετα έσοδα ύψους €6 εκατομ., αλλά μέχρι στιγμής τα εν λόγω έσοδα περιορίζονται στα €4,8 εκατομ. και ως εκ τούτου δημιουργείται πρόβλημα στην υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής οι ίδιοι αρμόδιοι, δήλωσαν ότι, πέραν των πρόσθετων αναγκών που υπάρχουν για την κάλυψη του προγράμματος του ΡΙΚ, προκύπτει πρόσθετη ανάγκη ύψους €1,2 εκατομ. για σκοπούς συμπλήρωσης της οφειλόμενης από το ΡΙΚ εισφοράς προς το Ταμείο Συντάξεως, η οποία ανέρχεται στα €3,3 εκατομ. Σύμφωνα με τους ιδίους, η ανάγκη αυτή προκύπτει από την αδυναμία του ΡΙΚ να ανταποκριθεί πλήρως προς την υποχρέωσή του για εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως εξαιτίας των μειωμένων εσόδων του.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφερόμενη στην ανάγκη κάλυψης της οφειλής προς το Ταμείο Συντάξεως, δήλωσε ότι αυτή δεν περιλαμβάνεται στον υπό συζήτηση συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ενημερώνοντας παράλληλα την επιτροπή ότι η κάλυψη της εν λόγω ανάγκης θα επιτευχθεί μέσω της μεταφοράς πρόσθετης κρατικής χορηγίας από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το ΡΙΚ, η οποία θα προέλθει επίσης από εξοικονομήσεις του ίδιου υπουργείου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η βιωσιμότητα του Ταμείου Συντάξεως του ΡΙΚ και συναφώς ζήτησε περαιτέρω στοιχεία από τους παρευρισκομένους.

Οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ δήλωσαν από την πλευρά τους ότι το αναλογιστικό έλλειμμα του Ταμείου Συντάξεως του ΡΙΚ ανέρχεται στα €110 εκατομ. και ότι από το ταμείο εκταμιεύεται κάθε χρόνο ποσό ύψους €7,7 εκατομ. για σκοπούς καταβολής συντάξεων. Επιπροσθέτως, εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς τα περιορισμένα ρευστά διαθέσιμα του ταμείου, τα οποία επαρκούν μόνο για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του ταμείου μέχρι το τέλος του 2015.

Για το 2016 οι ίδιοι επισήμαναν στην επιτροπή την αδυναμία του ταμείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του λόγω της έλλειψης ρευστότητας και τόνισαν την ανάγκη όπως το θέμα επιλυθεί το συντομότερο δυνατό.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των εκπροσώπων του ΡΙΚ, με επιστολή της ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2014 ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς και από το διοικητικό συμβούλιο του ΡΙΚ να ενημερωθεί για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο έχει καταρτιστεί σχέδιο για την αντιμετώπιση του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου Συντάξεως, ενόψει της έλλειψης ρευστότητας του ταμείου κατά το 2016.

2. Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο τερματισμού της λειτουργίας του υφιστάμενου Ταμείου Συντάξεως ή/και η δημιουργία ενός νέου σχεδίου συντάξεων υπό την προϋπόθεση της κατοχύρωσης των κεκτημένων των υφιστάμενων μελών του.

3. Κατά πόσο έχει διεξαχθεί ή υπάρχει πρόθεση για τη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με την επενδυτική πολιτική του ταμείου που ακολουθήθηκε στο παρελθόν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

9 Δεκεμβρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων